• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Uniwersytet Gdański powołał Centrum Badań nad Gospodarką Morską

gm

12.10.2022 14:40 Źródło: Uniwersytet Gdański
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Uniwersytet Gdański powołał Centrum Badań nad Gospodarką Morską

Partnerzy portalu

Uniwersytet Gdański powołał Centrum Badań nad Gospodarką Morską - GospodarkaMorska.pl
Prof. Dorota Pyć będzie szefową Centrum Badań nad Gospodarką Morską / Fot. Marcel Jakubowski/ zespół prasowy UG

Badania związane z morzem od prawa morskiego, przez ochronę środowiska morskiego, aż do gospodarki i transportu morskiego prowadzone są w Uniwersytecie Gdańskim od początku jego istnienia. Teraz, również w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Kierownictwo nowej jednostki UG objęła dr hab. Dorota Pyć, prof. uczelni.

Jak czytamy na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego, nowa jednostka uczelni ma współpracować z instytucjami, przedsiębiorcami sektora morskiego, organizacjami pozarządowymi i wszystkim zainteresowanymi gospodarką morską podmiotami. 

– Centrum Badań nad Gospodarką Morską ma: po pierwsze, aktywnie działać na rzecz niebieskiej gospodarki, służąc wsparciem na różnych etapach prowadzenia badań i projektów naukowych związanych z gospodarką morską, po drugie stanowić forum współpracy podmiotów gospodarki morskiej łącząc potencjał nauki z biznesem, po trzecie służyć jako platforma regulacyjno-informacyjna, która obejmuje sprawy tej dziedziny – mówi prof. Dorota Pyć. – Fundamentalne dla naszej jednostki jest promowanie i wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i baz danych.

Twórcy nowego centrum zaznaczają, że współczesna gospodarka morska jest sumą różnego rodzaju działalności prowadzonych przez podmioty realizujące swoje cele i interesy z wykorzystaniem morza i jego zasobów. Obejmuje w szczególności: transport morski i powiązany z nim transport śródlądowy; porty morskie; przemysł okrętowy; morski przemysł wydobywczy, energetykę morską, rybołówstwo, akwakulturę i przetwórstwo rybne, morskie badania naukowe i rozwój, edukację i zarządzanie zasobami ludzkimi, administrację morską, morskie dziedzictwo kultury oraz budowanie morskiej świadomości społecznej, a także turystykę morską i przybrzeżną.

Podstawowym celem Centrum Badań nad Gospodarką Morską będzie promowanie i wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej przez działania służące systematyzacji potrzeb badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarny sposób. Działania te wiążą się z katalogiem kierunków i tematów stosowanych badań naukowych i prac rozwojowych, których realizacja jest oczekiwana przez podmioty współtworzące gospodarkę morską.

Prof. Dorota Pyć jest kierownikiem Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz  przewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN. W latach 2013–2015, powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, była odpowiedzialna za sprawy gospodarki morskiej. W latach 2008-2019 jako członkini brała udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.  W latach 2018–2021 kierowała międzynarodowym projektem SEAPLANSPACE – Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem, który był realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020. 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.