• <
nauta_2024

Zmiany we władzach czeskiego Unipetrolu z grupy PKN Orlen

pc

22.02.2018 17:32 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Zmiany we władzach czeskiego Unipetrolu z grupy PKN Orlen

Partnerzy portalu

Zmiany we władzach czeskiego Unipetrolu z grupy PKN Orlen - GospodarkaMorska.pl

Dotychczasowy członek rady nadzorczej Unipetrolu Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen, został wyznaczony na przewodniczącego rady czeskiej spółki. Do rady Unipetrolu powołani zostali: Wioletta Kandziak, Janusz Jakub Szurski i Robert Harasimiuk.

Z kolei rada nadzorcza czeskiej spółki powołała do jej zarządu Tomasza Wiatraka, od 2017 r. przewodniczącego rady nadzorczej spółki Energa Informatyka i Technologie, który w latach 2014-17 pracował w ARiMR, w tym jako zastępca dyrektora departamentu audytu wewnętrznego.

Informując o zmianach we władzach Unipetrolu, spółka ta podała m.in., że w przypadku Kandziak obejmie ona funkcję w radzie nadzorczej 7 marca, natomiast w przypadku Szurskiego stanie się to 8 marca, a 9 marca w przypadku Harasimiuka; wcześniej, bo 1 marca, stanowisko członka zarządu Unipetrolu z kolei obejmie Wiatrak.

Do 8 lutego przewodniczącym rady nadzorczej Unipetrolu był Wojciech Jasiński - od grudnia 2015 r. do 5 lutego 2018 r. prezes PKN Orlen, po którego odwołaniu stanowisko to objął Daniel Obajtek, wcześniej prezes spółki Energa. Jasiński sam zrezygnował z funkcji szefa Unipetrolu, którą objął w kwietniu 2016 r. Jego funkcja, zgodnie z regulacjami korporacyjnymi, jak podawała wcześniej czeska spółka, wygaśnie tam ostatecznie 8 marca.

Według Unipetrolu, z początkiem lutego z funkcji w tamtejszej radzie nadzorczej zrezygnowali także reprezentujący tam PKN Orlen: Grażyna Baka – z dniem 6 lutego oraz Rafał Pasieka – z dniem 7 lutego. Oboje to byli dyrektorzy w płockim koncernie, którzy zostali ostatnio odwołani ze swych stanowisk - Baka była dyrektorem kadr, a Pasieka dyrektorem marketingu. Oboje, Baka i Pasieka, zasiadali w radzie nadzorczej Unipetrolu od czerwca 2016 r. – ich funkcje wygasną tam odpowiednio 6 i 7 marca.

Wyznaczony teraz na szefa rady nadzorczej Unipetrolu Zbigniew Leszczyński zasiada w zarządzie PKN Orlen od lutego 2016 r. i obecnie odpowiada tam za segment sprzedaży, w tym handel hurtowy produktami rafineryjnymi i petrochemicznymi oraz sprzedaż detaliczną. Na członka rady nadzorczej Unipetrolu został powołany w kwietniu 2017 r.

Wioletta Kandziak to z kolei mianowana z początkiem lutego nowa dyrektor ds. kadr w PKN Orlen. Wcześniej pracowała w spółce Energa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podobnie jak Janusz Jakub Szurski, aktualnie szef działu prawnego w płockim koncernie. Z ARiMR związany był także Robert Harasimiuk, od czerwca 2017 r. przewodniczący rady nadzorczej Energa Operator.

Informując o zmianach kadrowych we władzach Unipetrolu, spółka wyjaśniła, że od 1 marca jej zarząd będzie 6-osobowy, w składzie: Andrzej Modrzejewski – prezes, Mirosław Kastelik i Krzysztof Zdziarski – wiceprezesi oraz członkowie - Tomas Herink, Robert Małłek i Tomasz Wiatrak.

Unipetrol zaznaczył jednocześnie, iż od 9 marca rada nadzorcza będzie tam liczyła 9 osób, w składzie: Zbigniew Leszczyński – przewodniczący, Ivan Kocarnik i Krystian Pater – wiceprzewodniczący oraz członkowie – Zdenek Cerny, Jacek Kosuniak, Rafał Warpechowski, Wioletta Kandziak, Janusz Jakub Szurski i Robert Harasimiuk.

Od 2005 r. PKN Orlen posiada w Unipetrolu 62,99 proc. akcji. Obecnie płocki koncern finalizuje ogłoszone w grudniu 2017 r. wezwanie na sprzedaż akcji czeskiej spółki, którego celem jest osiągnięcie w jej kapitale zakładowym co najmniej 90 proc. udziałów.

Jak informował ostatnio PKN Orlen, liczba akcji Unipetrolu, które zgłoszono na ogłoszone w połowie grudnia 2017 r. przez płocki koncern wezwanie do ich sprzedaży to 31,05 proc. kapitału zakładowego czeskiej spółki. Zapisy w ofercie PKN Orlen, z ceną 380 CZK, za akcję, trwały od 28 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r. Według płockiego koncernu, w momencie rozliczenia nabycia akcji zgłoszonych na wezwanie, jego udział w kapitale zakładowym Unipetrolu, jak i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu czeskiej spółki, przekroczy 90 proc. Rozliczenie transakcji w ramach oferty planowane jest do 23 lutego 2018 r.

Ogłaszając wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Unipetrolu, PKN Orlen zapowiadał, że oferta ta dojdzie do skutku pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 90 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki. PKN Orlen podawał, że dojście do poziomu 90 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł.

Do grupy Unipetrol, której zysk netto za 12 miesięcy 2017 r. wyniósł prawie 8,7 mld CZK, należą m.in. rafinerie w Litvinowie i Kralupach - jedyne w Czechach, o łącznej zdolności przerobu ropy naftowej ok. 8,7 mln ton rocznie, a także największe czeskie zakłady chemiczne Chempark Zaluzi. 

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.