• <
KONGSBERG_2023

Raport z rynku żeglugowego – czy rynek odbija się od dna? (tydzień 24-25)

sons/Radosław Marciniak

22.06.2020 12:11 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Raport z rynku żeglugowego – czy rynek odbija się od dna? (tydzień 24-25)

Partnerzy portalu

Raport z rynku żeglugowego – czy rynek odbija się od dna?  (tydzień 24-25) - GospodarkaMorska.pl

Po załamaniu się rynków żeglugowych na skutek kryzysu pandemicznego a także krachu na rynku ropy w ostatnich miesiącach, wiele wskazuje na to, że rynek frachtowy wielu segmentów odbija się od dna. Każde pozytywne informacje cieszą, ale według części międzynarodowych analityków nie będziemy świadkami szybkiego odbicia w kształcie litery „V” a bardziej prawdopodobnie stopniowego długookresowego wzrostu w kształcie litery „U”.

A jak wyglądała sytuacja a rynku w segmentach: masowym, zbiornikowcowym oraz offshore w perspektywie krótkookresowej, tj. w tygodniach 24 – 25? O tym poniżej w naszym cyklicznym raporcie.

RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH

  •     Rynek frachtowy

Rynek masowy zaczął w ostatnich dniach coraz bardziej wzrastać. Baltic Dry Index, reprezentujący poziomy frachtów dla niektórych sektorów masowców zaczął piąć się coraz mocniej w górę. Pierwszy raz od ponad pół roku przekroczony został poziom 1,000 punktów. Pod  koniec tygodnia 25, tj. 19 czerwca było to naprawdę sporo jak no owe czasy, bo 1,555 punktów. Dzięki silnej podaży rud żelaza na rynku dalekowschodnim pobudzał się między sektor Capesize, osiągając najwyższe parametry frachtowe, jakie były odnotowywane od początku roku.  W tygodniu 25 także i rynek Panamaxów zaczął się polepszać. Pozytywne sygnały odnotowywano również w sektorze Supramax / Ultramax, dzięki większej podaży ładunkowej z rejonu Zatoki Meksykańskiej oraz stałemu dopływowi ładunków z obszaru Oceanu Indyjskiego. Większa aktywność i wzrost stawek frachtowych do niespotykanych  2020 roku poziomów dla jednostek Handysize zaznaczyły się dla przewozów z rejonu wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Do końca nie wiadomo, czy te dobre wiadomości są jedynie wzrostem sezonowym, czy też początkiem trendu zdrowienia mocno nadwyrężonego ciężkimi doświadczeniami rynku. Niemniej jednak w ostatnim czasie zarobki armatorów masowców zaczęły się podnosić.

  •      Rynek tonażowy

Według różnorodnych danych shipbrokerskich i rynkowych aktywność w zakresie obrotu tonażem, jeśli chodzi o masowce w ostatnich dwóch tygodniach znacznie wzrosła. Odnotowano bowiem łącznie aż 35 transakcji kupna – sprzedaży masowców używanych na niebagatelną kwotę około 463 milionów USD. W tym samym okresie zezłomowano jednostek o łącznym tonażu 1,165 tys. DWT, a więc wzrost aktywności został również odnotowany i tutaj. Zamówiono 12 jednostek o tonażu około 737 tys. DWT. Stosunek tonażu zezłomowanego do zamówionego jest zatem korzystny i wspiera tendencje zmniejszenia, istniejącej nadpodaży tonażu, co będzie po części przyczyniać się do poprawy parametrów rynku frachtowego.

RYNEK OFFSHORE

  • Wydobycie i konsumpcja

Nadal istniejące mniejsze zapotrzebowanie na produkty ropy naftowej determinują warunki aktualnie panujące na rynku międzynarodowym. Jak podkreślało wielu z analityków konsumpcja produktów ropy naftowej będzie sumarycznie w tym roku mniejsza. Zaburza to znacznie całe procesy poszukiwawczo - wydobywcze. Jednakże sprzężenie kryzysu pandemicznego oraz polityki organizacji OPEC, ograniczającej wydobycie powinno zmiękczyć negatywny dla tego rynku efekt i doprowadzić do poprawy cen oraz harmonizacji wydobycia do wielkości zapotrzebowania. Należy jednak pamiętać o wielkich zapasach ropy naftowej, które zostały poczynione w trakcie trwania załamania cen. Obecnie wartość ropy naftowej wzrasta i kształtuje się następująco:  amerykańska WTI kosztowała 19 czerwca około 39 USD, natomiast brytyjska Brent około 42 USD za baryłkę. Mimo poprawy cen, wiele z projektów zostaje nadal zawieszanych lub opóźnianych. I tak na przykład Petrobel przekazał saudyjskiemu operatorowi Shelf Drilling notyfikację o wcześniejszym zakończeniu kontraktu dla wykorzystywanej platformy typu „jack up rig” - „Trident 16”. Platforma ta była czarterowana przez Petrobel od 2015 roku. Wcześniej w tym miesiącu doszło do zawieszenia eksploatacji na okres do 12 miesięcy jednej z platform wykorzystywanych przez Aramco. Inne z przedsiębiorstw, działające z kolei na chińskim rynku wydobywczym – Primeline Energy ogłosiło niewypłacalność, co po części było związane z wcześniejszymi problemami z regulacją zobowiązań, ale również z aktualną sytuacją rynkową. Tymczasem dobra wiadomość spłynęła dla polskiej spółki Lotos Exploration & Production Norge, które posiada udziały w złożach na norweskim szelfie kontynentalnym w ramach projektu NOAKA wraz z innymi międzynarodowymi partnerami. 12 czerwca rząd norweski ogłosił bowiem regulacje, które oprócz celów poprawy ochrony środowiska w zakresie emisji gazów cieplarnianych poprzez doprowadzenie do elektryfikacji złóż daje również możliwości poprawienia ekonomicznej opłacalności większości prowadzonych przedsięwzięć poszukiwawczo – wydobywczych poprzez możliwość nieodprowadzania bardzo wysokich, bo aż 78% podatków od wypracowanych zysków. Dodatkowo pojawia się możliwość skorzystania z ulg na inwestycje. Szerzej na ten temat piszemy w odrębnym artykule:
https://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/dobre-wiesci-dla-norweskich-zloz-lotosu.html

Rynek statków wsparcia (Offshore Support Vessels - OSV)

  •       Kontrakty

Niestety poprawa rynków nie jest aż tak bardzo widoczna dla flot wsparcia sektora offshore. Co prawda wielu z armatorów chwali się pozyskiwanymi kontraktami dla prac w branży offshore (DOF- jednostki AHTS dla Petrobras, Solstad – jednostki AHTS dla Petrobras, BOA Offshore – jednostka wielozadaniowa do obsługi prac na szkockich farmach wiatrowych), jednakże należy pamiętać, że do zdrowej aktywności tego segmentu rynku jest jeszcze bardzo daleko. Bazując na słabych perspektywach, Maersk Supply Services postanowił sprzedać swoje dwie starsze jednostki AHTS (Maersk Advancer i Maersk Asserter), które mają być przebudowane na jednostki, które nie będą konkurencją dla jednostek wsparcia dla segmentu offshore energy.

  •       Rynek tonażowy

Nadal nie odnotowano dużej aktywności w zakresie obrotu tonażem z „drugiej ręki”, nie odnotowano nowych zamówień lub też złomowań.

RYNEK PRZEWOZÓW ROPY

  •      Rynek frachtowy

Rynek tankowców, przewożących ropę naftową (dirty) po bardzo dużych zwyżkach w marcu, w okresie tzw. contango (cena ropy naftowej poniżej jej przyszłej ceny kontraktowej) zaczął coraz mocniej tracić. Dla największych jednostek VLCC (Very Large Crude Carriers) obniżki w uzyskiwanych frachtach w odniesieniu miesiąc do miesiąca wyniosły nawet 62%. Jednakże spadki były odnotowywane dla wszystkich części segmentu zbiornikowców i na wszystkich trasach. Związane jest to z mijającym już czasem dużych zakupów taniej ropy a także jak się wydaje momentem szczytu jej gromadzenia. Największy wpływ na ceny transportu miał jednak przede wszystkim efekt zmniejszającej się produkcji na skutek wcześniejszych postanowień o ograniczaniu wydobycia podjętych przez OPEC + a także mniejszej produkcji USA. Tym samym zapotrzebowanie na transport stopniowo zmniejsza się. Mimo tego jak pokazują wskaźniki frachtowe, warunki są jak na razie nadal dużo lepsze niż miało to miejsce w tym samym czasie zeszłego roku.

  •       Rynek tonażowy

Pływające magazyny ropy naftowej osiągnęły w tym tygodniu nowy rekordowy poziom zgromadzonego surowca - 196  milionów baryłek ropy. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Kpler 15 czerwca w rolę magazynów ropy naftowej było zaangażowanych 154 jednostki VLCC i 49 jednostek wielkości Suezmax. W tygodniach 24 i 25 doszło do 12 transakcji kupna – sprzedaży tankowców używanych.  Na skutek niepewności i zmniejszającemu się dostępowi do finansowania spadały ilości zamówień nowych tankowców. Zamówiono ich 9. Natomiast w ostatnich dwóch tygodniach nie zezłomowano też żadnej jednostki. Obecna średnia wieku tankowców wynosi nieco ponad 10 lat.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.