• <
KONGSBERG_2023

Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia spółki Goat TopCo za kwotę do 235 mln euro

pc

06.09.2018 19:31 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia spółki Goat TopCo za kwotę do 235 mln euro

Partnerzy portalu

Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia spółki Goat TopCo za kwotę do 235 mln euro - GospodarkaMorska.pl

Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego niemieckiej spółki Goat TopCo za cenę nie wyższą niż 235 mln euro - podała grupa w komunikacie.

Jak podano, przedmiotem transakcji jest nabycie 100 proc. udziałów w spółce celowej Goat TopCo będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej Compo Expert, producenta nawozów specjalistycznych.

Grupa podała, że transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych limitów kredytowych. Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln euro na rachunek escrow.

"Natomiast płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi dopiero na zamknięciu transakcji przy przejęciu kontroli przez emitenta" - napisano w komunikacie.

Warunki zamknięcia transakcji to m.in. uzyskanie zgody walnego zgromadzenia Grupy Azoty oraz uzyskanie zgód organów antymonopolowych, co - jak podano - powinno nastąpić nie wcześniej niż w październiku 2018 roku i nie później niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

Grupa Compo Expert w ubiegłym roku finansowym, zakończonym 30 września 2017 roku, zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro i wynik EBITDA - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - na poziomie 30 mln euro.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.