• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Rusza projekt MUNIMAP: Baltic Sea Munition Remediation Roadmap

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Rusza projekt MUNIMAP: Baltic Sea Munition Remediation Roadmap

Partnerzy portalu

pociski pod wodą

W Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk odbędzie się spotkanie inauguracyjne projektu MUNIMAP, które ma przyczynić się do dyskusji i rozpowszechnienia wiedzy na temat istotnej kwestii broni chemicznej i amunicji zatopionej w Bałtyku. Projekt jest finansowany ze środków programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Historyczne zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego zarówno bronią chemiczną, jak i amunicją konwencjonalną, stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu morskiego i utrudnienie dla gospodarki morskiej. Władze odpowiedzialne za zarządzanie obszarami morskimi napotykają wiele trudności w zakresie remediacji amunicji. Działają nie tylko w niejasnym środowisku prawnym, często nie posiadając zasobów oficjalnego mandatu do radzenia sobie z problemem. Istnieje również wiele niepewności co do tego, jak podejść do problemu praktycznymi środkami bez szkodzenia ludziom i środowisku.

Pomimo licznych działań podejmowanych w tej kwestii w ciągu ostatnich lat, w tym także dzięki naszym wcześniejszym projektom INTERREG, debaty na szczeblu krajowym znajdują się na bardzo różnych etapach. Celem projektu MUNIMAP przyspieszy i skoordynuje te procesy, ustanawiając modułową, personalizowaną mapę drogową w kierunku remediacji amunicji w Bałtyku. Jej elementy, takie jak proponowane rozwiązania polityczne, rozwiązania IT do identyfikacji priorytetowych obszarów działań, strategia monitorowania oraz innowacyjne, kosztooszczędne i przyjazne dla środowiska metody remediacji, będą opracowywane i oceniane wraz z ich grupami docelowymi. Międzynarodowe i wielostronne partnerstwo MUNIMAP to bliska współpraca naukowców, administracji i praktyków zajmujących się zarządzaniem amunicją morską w Regionie Morza Bałtyckiego z Danii, Niemiec, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski, Norwegii, Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) oraz HELCOM. Duża część tego wielodyscyplinarnego zespołu ma doświadczenie z wcześniejszych projektów związanych z amunicją podwodną, ale są też nowicjusze reprezentujący przemysł offshore czy organizacje międzynarodowe.

Projekt MUNIMAP ma dostarczyć politycznych i prawnych wytycznych, w tym przeglądu i aktualizacji w kwestiach dotyczących własności, odpowiedzialności i zarządzania zatopioną amunicją.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.