• <

NBP: W I kwartale 2018 roku dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw

ew

07.05.2018 10:57 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska NBP: W I kwartale 2018 roku dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw

Partnerzy portalu

NBP: W I kwartale 2018 roku dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw - GospodarkaMorska.pl

W I kwartale 2018 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw, podobnie jak perspektywy dla popytu na II kwartał 2018 r. - wynika z opublikowanej w poniedziałek przez NBP kwartalnej "Analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Z dokumentu wynika też, że przedsiębiorstwa przewidują poprawę własnej sytuacji w 2018 r., najprawdopodobniej dzięki utrzymującym się korzystnym perspektywom sprzedaży.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek dokument "Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Z analizy wynika, że "w IV kwartale 2017 r. uwarunkowania popytowe w sektorze przedsiębiorstw były dobre, a dynamika sprzedaży utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanych w ostatnich kwartałach, przy czym sprzedaż zagraniczna rosła zdecydowanie szybciej niż krajowa".

"W I kw. 2018 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw, podobnie jak perspektywy dla popytu na II kw. 2018 r. (choć te ostatnie są mniej korzystne niż w poprzednim kwartale)" - poinformował NBP.

Z analizy wynika także, że w IV kw. koszty pracy rosły w szybkim tempie - 11 proc. w ujęciu rocznym. Przyczynił się do tego zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wzrost płac.

"Na utrzymanie wysokiego popytu na pracę w przyszłości wskazują oczekiwania przedsiębiorstw ankietowanych w ramach Szybkiego Monitoringu NBP. Wysoki popyt na pracę i problemy ze znalezieniem pracowników sprzyjają wzrostowi wynagrodzeń, który coraz częściej przewyższa wzrost wydajności, wpływając ujemnie na wyniki przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej skłonne do zwiększenia zatrudniania pracowników z zagranicy" - głosi dokument.

Zwrócono w nim także uwagę, że choć wynik na sprzedaży w IV kw. 2017 r. uległ nieznacznemu obniżeniu, to ze względu na dodatnie różnice kursowe i wyższe dotacje wynik finansowy netto i rentowność obrotu poprawiły się. "Niższa rentowność sprzedaży w warunkach szybko rosnących przychodów była skutkiem wzrostów kosztów, głównie surowców i pracy, a jedynym czynnikiem poprawiającym rentowność na działalności operacyjnej był spadek ceny relatywnej zaopatrzenia względem ceny produkcji".

Bieżące oceny własnej sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw, wynika z dokumentu, uległy w I kw. 2018 r. nieznacznemu pogorszeniu, pozostając jednak na wysokich historycznie poziomach. "Mimo aprecjacji kursu złotego opłacalność eksportu pozostała na dobrym poziomie, a jednocześnie bieżący kurs złotego nie jest ograniczeniem dla opłacalności importu. Przedsiębiorstwa przewidują poprawę własnej sytuacji w 2018 r., najprawdopodobniej dzięki utrzymującym się korzystnym perspektywom sprzedaży" - czytamy w analizie.

W IV kw. 2017 r. odnotowano też kontynuację umiarkowanej tendencji wzrostowej cen produkcji w całej gospodarce, przy jednoczesnym wyhamowaniu tendencji wzrostowej cen produkcji w przemyśle, w szczególności w działach oferujących dobra energetyczne i zaopatrzeniowe, co przyczyniło się do spowolnienia wzrostu cen zaopatrzenia - wynika z dokumentu.

"Prognozy przedsiębiorstw na II kw. br. wskazują na nieco wolniejszy wzrost cen, zarówno produkowanych wyrobów, jak i zaopatrzenia. Względnie ważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny produkcji wydaje się być koszt surowców, a mniej ważnym – koszt pracy" - czytamy.

"W 2017 r. inwestycje w gospodarce narodowej wzrosły, w dużej części w związku z inwestycjami publicznymi. Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw w IV kw. 2017 r. wzrosły, głównie dzięki ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw publicznych. Wzrost inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wspierała poprawa tempa wdrażania funduszy unijnych. Nastąpiło mocne odbicie inwestycji w grupie największych inwestorów, jednocześnie stabilnie rosną nakłady firm realizujących inwestycje o mniejszej skali. Przyspieszenie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wiązało się przede wszystkim ze stopniowym ożywieniem inwestycji budowlanych".

Analiza wskazuje także, że "optymizm badanych w SM NBP inwestorów w jest I półroczu 2018 r. wyższy niż w całym 2017 roku". "Wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych" - czytamy.

W IV kwartale 2017 r. zadłużenie większych przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek spadło, wynika z analizy NBP, zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego lub pożyczkowego pozostała dobra, a "ankietowane firmy wskazały także na niewielką poprawę zdolności do terminowej obsługi zadłużenia kredytowego w I kw. 2018 roku".

Przedstawione przez NBP opracowanie opierało się głównie na dwóch źródłach danych - ankiecie Szybki Monitoring NBP oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (wyniki finansowe, dane GUS). Badania Szybkiego Monitoringu, informuje NBP, prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 roku, ostatnie odbyło się w I połowie marca 2018 r., a wzięło w nim udział 2716 podmiotów wybranych z terenu całego kraju.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.