• <

Podsumowanie kolejnej edycji Gaz-System Forum

kw

29.09.2023 14:43 Źródło: Gaz-System

Partnerzy portalu

Fot. Gaz-System

W ostatni dzień roboczy roku gazowego 2022/2023 – 29 września 2023 r. – odbyła się konferencja Gaz-System Forum, podczas której operator wraz z uczestnikami rynku podsumowali najważniejsze osiągnięcia minionego roku w zakresie rozwoju rynku gazu, a także omówili perspektywy transformacji energetycznej Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, ENTSOG, Towarowej Giełdy Energii, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz operatorów systemów przesyłowych.

- Krytyczna infrastruktura energetyczna, którą zarządza Gaz-System, to krwioobieg polskiej gospodarki. Działania tej spółki wpisują się w cały system bezpieczeństwa Polski i Polaków. Interkonektory z sąsiadami pomogły nam wzmocnić to bezpieczeństwo, a teraz dzięki nim oraz terminalowi pływającemu FSRU w Zatoce Gdańskiej możemy stać się hubem gazowym Europy, wspierając jednocześnie naszych sąsiadów w uniezależnieniu się od rosyjskich węglowodorów – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Gaz-System Forum jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie już od 9 lat. Spotkania mają na celu wzmacnianie współpracy oraz nawiązywanie relacji biznesowych pomiędzy zaproszonymi gośćmi, a także wymianę wiedzy w zakresie technicznych i strategicznych uwarunkowań rozwoju polskiego gazownictwa.

- Podczas Gaz-System Forum tradycyjnie podsumowujemy miniony rok gazowy, przedstawiamy kierunki rozwoju i dyskutujemy o przyszłości gazu ziemnego i biopaliw z naszymi klientami, operatorami systemów przesyłowych z sąsiednich krajów oraz innymi uczestnikami rynku gazu. Widzimy, że uruchomione w ubiegłym roku połączenia gazowe z Danią, Litwą i Słowacją spowodowały wzrost zainteresowania usługą transportu, świadczoną przez spółkę. Uważnie obserwujemy rynek i kontynuujemy rozbudowę systemu, której priorytetem jest wybudowanie Terminalu FSRU w Gdańsku, kolejnego punktu dostaw gazu ziemnego do Polski, ważnego dla bezpieczeństwa naszego kraju i całego regionu - powiedział Marcin Chludziński - Prezes Zarządu Gaz-System.

Podczas wydarzenia zaprezentowano funkcjonowanie uruchomionych w ubiegłym roku interkonektorów międzysystemowych oraz zaprezentowano projekty przyłączeniowe, ukończone w ostatnich miesiącach – EC Czechnica oraz PGE Gryfino 2050 Sp. z o.o.

W drugiej części spotkania dyskusja toczyła się wokół nowego obszaru działalności Gaz-System, skoncentrowanego na możliwości przesyłu wodoru i gazów zdekarbonizowanych. Omawiano także stan przygotowań polskiego rynku giełdowego do obrotu gwarancjami pochodzenia dla gazów odnawialnych.

W końcowym bloku tematycznym konferencji omówiono bieżącą współpracę klientów z Gaz-System, zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, nowe rozwiązania oferowane przez Platformę GSA, a także projekty planowane do realizacji przez Gaz-System w rozpoczynającym się roku gazowym 2023/2024. 

seaway7
aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.