• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Konkurs Grantowy „Kierunek Port – morze możliwości” na etapie III

05.08.2020 11:45 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Konkurs Grantowy „Kierunek Port – morze możliwości” na etapie III

Partnerzy portalu

Konkurs Grantowy „Kierunek Port – morze możliwości” na etapie III - GospodarkaMorska.pl
fot. umgdy.gov.pl

Trwa III etap Konkursu Grantowego „Kierunek Port – morze możliwości”, w ramach którego zespoły studentów wraz z opiekunami merytorycznymi tj. KN ISTL Młodzi Portowcy z dr inż. Adamem Kaizer (Wydział Nawigacyjny) oraz Seanovation z mgr inż. Mirosławem Tyliszczak (Wydział Mechaniczny) urzeczywistniają swoje innowacyjne projekty badawcze.

I ETAP KONKURSU

Z końcem maja 2019 zakończył się I etap konkursu „ Port Gdańsk – morze możliwości”. W ramach tego etapu zespoły, które zgłosiły swój udział i prawidłowo przygotowały formularz, zostały  zaproszone na  spotkania z Komisją Konkursową UMG. W efekcie odbytych spotkań i decyzji podjętej przez Komisję Konkursową UMG,  do kolejnego etapu zakwalifikowały się 4 zespoły. Ze względów formalnych jeden z zespołów musiał zrezygnować z dalszego uczestnictwa w konkursie. Do kolejnego etapu konkursu na spotkanie z Komisją Konkursową ZMPG zaproszono 3 zespoły:

  • Zespół Seanovation – projekt pt. „Projekt instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej” (studenci Wydziału Mechanicznego),
  • Zespół KN ISTL – Młodzi Portowcy - projekt pt. „Inwentaryzacja oraz monitorowanie stanu technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk” (studenci Wydziału Nawigacyjnego),
  • Zespół TRANSLOG – kierunek Port Gdańsk -  projekt pt. „Monitorowanie stanu technicznego wybranego nabrzeża portowego Portu Gdańsk w części nadwodnej nabrzeża” (studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa).

II ETAP KONKURSU 

W ramach II etapu konkursu grantowego „Kierunek Port – morze możliwości”, który odbył się 9 października 2019 r. w siedzibie  ZMP Gdańsk, Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli ZMP Gdańsk, zapoznała się z propozycją studenckich projektów badawczo-rozwojowych. Na tym etapie trzy studenckie zespoły projektowe UMG  przedstawiły założenia oraz cele dla planowanych badań. 

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się ogłoszenie wyników II etapu. Komisja Konkursowa ZMP Gdańsk, w przekazanym werdykcie, zdecydowała, iż do kolejnego etapu zakwalifikowały się projekty dwóch zespołów, tj. projekt zespołu Seanovation oraz projekt zespołu KN ISTL - Młodzi Portowcy. Dla studentów ogłoszenie wyników II etapu konkursu, oznacza rozpoczęcie prac i badań nad zaprezentowanymi projektami.

W ramach konkursu można otrzymać do 15 000zł na realizację projektów badawczych wpisujących się w poniższe kierunki rozwoju Portu Gdańsk

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi rezultatami badań prowadzonych przez Zespoły finalistów:

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.