• <
bulk_cargo_port_szczecin

Największa pogłębiarka PRCiP w akcji! Plaża we Władysławowie poszerzona do prawie 100 m (foto, wideo)

ew

05.08.2020 12:00
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Największa pogłębiarka PRCiP w akcji! Plaża we Władysławowie poszerzona do prawie 100 m (foto, wideo)

Partnerzy portalu

Największa pogłębiarka PRCiP w akcji! Plaża we Władysławowie poszerzona do prawie 100 m (foto, wideo) - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Prace polegające na budowie plaż poprzez refulację w toku! Największe polskie przedsiębiorstwo pogłębiarskie PRCiP Sp. z o.o poszerzyło właśnie plażę we Władysławowie z ok. 20-30 m do prawie 100 m. W zadaniu wzięła udział pogłębiarka ssąco-refulująca „Inż. St. Łęgowski".

Wykonanie zadania odbywało się w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszym etapie, na wytypowanym do zasilania odcinku brzegu  (w tym przypadku odcinek od kmH 0+400 do kmH 1+000), wykonano pomiary geodezyjne istniejącej plaży i pobrzeża po czym w oparciu o nie sporządzono projekt wykonawczy i obliczono kubaturę robót ( 72 500 m3 ).

Po zatwierdzeniu projektu, PRCiP Sp. z o.o przystąpiło do realizacji robót. Najpierw został położony podwodny rurociąg refulacyjny o długości ok. 600 m i zwieziona niezbędna ilość rur refulacynych lądowych. Następnie pogłębiarka „Inż. St. Łęgowski" pobierała do własnej ładowni piasek z osadnika i toru podejściowego do Portu Władysławowo i poprzez rurociąg podwodny przepompowywała go na brzeg. Na brzegu urobek był formowany spychaczami do zaprojektowanego profilu. Zasilany odcinek brzegu był stopniowo przedłużany poprzez stopniowe dokładanie rur lądowych. Po wykonaniu całości kubatury robót wykonano końcowe profilowanie plaży i wykonano porobocze pomiary geodezyjne, sporządzono dokumentację powykonawczą i zgłoszono roboty do odbioru.

W wyniku prac, plaża została poszerzona z ok. 20-30 m do niemalże 100 m. Roboty były wykonywane na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni.


 

Znaczenie refulacji plaży

Sztuczne zasilanie brzegu metodą refulacji ma na celu przywrócenie parametrów plaży i wału wydmowego gwarantujących bezpieczeństwo zaplecza podczas wezbrań sztormowych zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym. Metoda refulacji jest najlepszą metodą ochrony brzegów morskich ponieważ jako jedyna nie powoduje negatywnej reakcji brzegu w postaci erozji sąsiednich odcinków, gdyż jest zabezpieczeniem „miękkim" tzn. nie tworzy na brzegu morskim żadnych „twardych" konstrukcji, które wprawdzie chronią dany odcinek brzegu, ale jednocześnie przyspieszają degradację sąsiednich niechronionych odcinków brzegu, a ponadto szpecą krajobraz morski. Co więcej, sztuczne zasilanie brzegów morskich metodą refulacji tworzy wspaniałe miejsca rekreacyjne.

Refulacje wykonywane są corocznie na całym polskim wybrzeżu. Jeszcze w tym roku, podobne prace zostaną wykonane w Ustce, na Mierzei Messyńskiej rozdzielającej rezerwat Ptasi Raj od morza w Górkach Wschodnich oraz w Wiciu na Wybrzeżu Zachodnim.

Gospodarka Morska


Największe polskie przedsiębiorstwo pogłębiarskie. Rok założenia 1947

Sztuczne zasilanie brzegu na Półwyspie Helskim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jako stałe prace odtwarzające i zabezpieczające linię brzegową według wieloletniego programu ochrony polskich brzegów morskich wykonane przez największego polskiego armatora PRCiP Sp. z o.o.

Spółka jest właścicielem części Nabrzeża Krakowskiego oraz terenów składowych o dużej powierzchni. Terytorialnie, głównym obszarem działalności firmy jest rejon Morza Bałtyckiego i polskie wody śródlądowe jednak w okresie ponad 70-ciu lat działalności firma wykonywała prace nie tylko w Polsce ale również w szeregu krajach Europy w tym m.in. w Niemczech, Szwecji, Dani, Rosji, na Cyprze, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii i Finlandii, dzięki czemu zdobyła duże doświadczenie w przedmiocie realizowanych usług.

Pogłębiarka ssąco-refulująca Inż. St. Łęgowski

Pogłębiarka posiada ładownię o pojemności 1600 m3, dwa smoki wleczone umożliwiają pogłębianie do głębokości 22 m, a po przedłużeniu pojedynczego smoka do głębokości 35 m. Może refulować na odległość 1500 m. Więcej na jej temat TUTAJPartnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.