• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Konferencja "Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym"

ac

26.03.2021 16:35 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Konferencja "Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym"

Partnerzy portalu

Konferencja "Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym" - GospodarkaMorska.pl
fot. mat.prasowe

Zakład Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii na Uniwersytecie Gdańskim organizuję konferencję online.

Konferencja "Wykorzystanie Danych Satelitarnych i Danych Programu Copernicus w Administracji i Sektorze Prywatnym" odbędzie się w dniach 31 marca - 1 kwietnia.

Rejestracja


Program konferencji

DZIEŃ 1 – 31 marca - ŚRODA

SESJA POWITALNA

• 9:00 - 9:10 – Przywitanie, sprawy organizacyjne

• 9:10 - 9:25 – Wprowadzenie do Programu Copernicus – satelity, serwisy, dane – prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Kierownik Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

• 9:25 - 9:45 – Copernicus jako źródło informacji o środowisku morskim – prof. dr hab. Adam Krężel, Kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

I SESJA

• 9:45 – 10:05 – Model wyznaczenia obszarów suszy dla Polski na podstawie fuzji bieżących danych satelitarnych i meteorologicznych – prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Kierownik Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

• 10:05 - 10:25 – Prognozowanie plonów rolnych z wykorzystaniem danych COPERNICUS na potrzeby krajowej statystyki – dr Jędrzej Bojanowski, Zastępca Kierownika Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

• 10:25 - 10:45 – Wykorzystanie danych satelitarnych Sentinel-2 na potrzeby monitorowania zabiegów agrotechnicznych w ramach spełnienia wymogów Common Agriculture Policy (CAP) – dr Jan Musiał, Adiunkt, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

• 10:45 - 11:05 – Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej i uczenia maszynowego w predykcji wpływu warunków środowiskowych na plonowanie zbóż - projekt pilotowy KOWR 2019 – dr. hab. Piotr Wężyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, CEO - ProGea 4D sp. z o o; Antoni Łabaj, CEO - SmallGIS sp. z o o; dr inż. Wojciech Drzewiecki – AGH; dr hab. Jan Piekarczyk, prof. UAM; dr hab. Jarosław Jasiewicz, prof. UAM; dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski, prof. UAM; dr Sławomir Królewicz – UAM; dr Katarzyna Bajorek-Zydroń ProGea 4D; dr inż. Urszula Cisło-Lesicka ProGea 4D; mgr inż. Micah Muir ProGea 4D

• 11:05 – 11:40 – Sesja pytań

• 11:40 – 11:50 - PRZERWA

II SESJA

• 11:50 - 12:10 – S2GLC - automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu na zdjęciach SENTINEL-2 – dr hab. Stanisław Lewiński, prof. CBK; kierownik Zespołu Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN

• 12:10 – 12:30 – Wykorzystanie danych satelitarnych, pozyskiwanych w ramach programu Copernicus, na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania – Artur Radziemski, Kierownik Działu Fotogrametrii, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań

• 12:30 – 12:50 – Ocena przydatności obrazów Sentinel-2 do klasyfikacji pokrycia terenu według Corine Land Cover – dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW, Marcin Kluczek., Anca Dabija, dr Edwin Raczko, dr Marlena Kycko, dr. Ahmed Al-Sulttani, Anna Tardà, dr Lydia Pineda, dr Jordi Corbera - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski; Catalan Earth Observation Centre, Cartographic and Geological Institute of Catalonia

• 12:50 – 13:10 – Sesja pytań

• 13:10 – 13:40 – PRZERWA

III SESJA

• 13:40 – 14:00 – Polwet – system monitorowania obszarów mokradeł Ramsar z wykorzystaniem danych satelitarnych - dr Maciej Bartold, Adiunkt, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

• 14:00 – 14:20 – Wykorzystanie danych geoprzestrzennych w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej – Paweł Szymczuk, Specjalista ds. Ochrony Przyrody, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

• 14:20 – 14:40 - CREODIAS – platforma dostępu do danych Copernicus wraz z możliwością ich przetwarzania oraz budowania aplikacji – Klaudia Bielińska, EO Product Manager, CloudFerro sp. z o o

• 14:40 – 15:00 - Zbiory danych geoprzestrzennych w Urzędzie miasta Wrocławia – kategorie i zastosowanie – dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia ds. Systemu Informacji Przestrzennej

• 15:00 – 15:30 – Sesja pytań

DZIEŃ 2 – 1 kwietnia - CZWARTEK

I SESJA

• 10:00 – 10:20 – Gyroscan - System wspierania decyzji w zabiegach agrotechnicznych – prof. dr hab. Małgorzata Bzowska, Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

• 10:20 – 10:40 – SatBałtyk – przykład praktycznego wykorzystania danych satelitarnych do monitorowania środowiska morskiego - prof. dr hab. Adam Krężel, Kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

• 10:40 – 11:00 – GrasSAT – system do zarządzania produkcją użytków zielonych – Radosław Gurdak, Asystent, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

• 11:00 – 11:20 – LIFE AdaptCity – dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju

• 11:20 – 11:50 – Sesja pytań

• 11:50 – 12:10 – PRZERWA

II SESJA

• 12:10 – 12:30 – Wykorzystanie danych satelitarnych w rolnictwie precyzyjnym i archeologii na przykładzie działalności firmy Wasat – Dominik Ruciński, Menedżer Działu Teledetekcji, Wasat Sp. z o.o.

• 12:30 – 12:50 – Wykorzystanie zobrazowań teledetekcyjnych w monitorowaniu i zarządzaniu zielenią miejską w aspekcie przemian klimatu i rozwoju miast - na przykładzie projektów MONIT-AIR (EEA Grants) oraz LIFE URBANGREEN – dr. hab. Piotr Wężyk, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, CEO - ProGea 4D sp. z o o; dr Katarzyna Bajorek-Zydroń ProGea 4D sp. z o o; dr inż. Urszula Cisło-Lesicka ProGea 4D sp. z o o; mgr inż. Micah Muir ProGea 4D; dr Roeland de Kok ProGea 4D

• 12:50 – 13:10 – Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w analizach danych pozyskanych ze zdjęć satelitarnych projektu SnapEarth (H2020) – Damian Olszewski, Kapitech

• 13:10 – 13:30 – Wykorzystanie danych EO do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej w Europie – Paulina Jasiak, Astri Polska

• 13:30 – 13:50 - Dane Sentinel-5P w monitowaniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich – Patryk Grzybowski, Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii

• 13:50 – 14:20 – Sesja pytań


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.