• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Gdańsk na podium Water City Index 2020

AK

11.06.2021 12:51 Źródło: gdansk.pl
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Gdańsk na podium Water City Index 2020
Gdańsk na podium Water City Index 2020 - GospodarkaMorska.pl
Fot. Gospodarka Morska

Gdańsk zajął 3 miejsce w głównym rankingu Water City Index 2020 obejmującym metropolie. Zestawienie to wskazuje miasta, w których efektywnie wykorzystanie zasobów wodnych jest jednym z priorytetów. Inicjatywa Water City Index pozwala mierzyć, analizować i wyciągać wnioski płynące z szeroko rozumianej polityki wodnej miast.

Najnowsza odsłona rankingu miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody. Indeks stanowi kontynuację raportu wydanego w 2019 r. Jest pierwszym i jak dotąd jednym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe punkty oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania „niebieską infrastrukturą” w Polsce.

- Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za mądre wykorzystanie zasobów wody. W skali makro, jako samorząd budujemy nowe zbiorniki, prowadzimy program retencji, inwestujemy w naszą infrastrukturę, budujemy duże, miejskie ogrody deszczowe. Ale dajemy także możliwość gdańszczankom i gdańszczanom, by w skali mikro, dołożyli się swoim działaniem do zatrzymywania wody. Wprowadziliśmy program dotacji do ogrodów deszczowych – 10 tys. zł dla wspólnot i 5 tys. zł dla osób indywidualnych. Fundujemy beczki gromadzące deszczówkę – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Water City Index 2020

W odróżnieniu do WCI 2019, ranking Water City Index 2020 został odrębnie przygotowany dla metropolii (8), kategorii miast na prawach powiatu (58) oraz dla miast niebędących miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Indeks został przygotowany w ramach czterech kategorii oraz 15 podkategorii oceny. Cztery główne kategorie, w których oceniono efektywność gospodarki wodnej w miastach, to:

> sposób wykorzystania zasobów wody,
> umiejętności radzenia sobie z kryzysami wodnymi,
> wykorzystania wody w kontekście rozwoju gospodarczego miast oraz doskonalenia jakości świadczonych usług publicznych sektora wodnego.

Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów. W rankingu głównym, przygotowanym dla metropolii Gdańsk zajął 3 miejsce. W tej kategorii zwycięzcą został Wrocław, a tuż za nim uplasowała się Bydgoszcz. 

Misja WCI

Problemy miast na świecie, w tym również w Polsce coraz mocniej dotyczą kwestii racjonalnego i efektywnego wykorzystywania zasobów wody w warunkach coraz silniej zauważalnych kryzysów wodnych (powodzie i susze oraz zanieczyszczenia wód), o długotrwałych konsekwencjach. Problemy wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządów, od początku PRL do dziś. O wodzie pamiętamy, gdy sama się o siebie upomni. Przeobrażenia, jakie zachodzą wewnątrz miast, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi oraz ponadprzeciętną gęstością zaludnienia, prowadzą do konsekwencji w różnych sektorach gospodarki oraz w polityce wodnej. Dlatego niezbędne jest prowadzenie systematycznej i usystematyzowanej debaty na temat polityki wodnej miast w Polsce. Celem raportu jest skłonienie do refleksji władz miast, naukowców, ekspertów, mieszkańców oraz wspólne wypracowanie standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody.

Autorzy rankingu WCI 2020

Za realizację Water City Index 2020 odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, która to Fundacja jest organizatorem międzynarodowego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Oto oni:

Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Dr Michał Kudłacz, Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES
Dr Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krzysztof Kutek, dyrektor Pionu Wody w Arcadis
Marcin Ćmielewski, specjalista ds. gospodarki wodnej w Arcadis

Do współpracy zaproszono ponadto ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy branżowych mediów.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36575,00 $ tona 1,63% 23 wrz
 Cynk 3043,00 $ tona 0,83% 23 wrz
 Aluminium 2936,00 $ tona 1,73% 23 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.