• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Fala oceanicznych upałów wywołała toksyczne zakwity glonów

14.12.2020 14:05 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Fala oceanicznych upałów wywołała toksyczne zakwity glonów

Partnerzy portalu

Fala oceanicznych upałów wywołała toksyczne zakwity glonów - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Rybacy, pływacy i miłośnicy owoców morza mogą już znać niebezpieczeństwa związane z „czerwonymi przypływami”, ale ostatnie badanie w Frontiers in Climate pokazuje, że zmiany klimatyczne zwiększają częstotliwość występowania jednego rodzaju silnie toksycznych glonów u zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Algi te wytwarzają neurotoksynę - zwaną kwasem domoikowym - która powoduje poważne i potencjalnie śmiertelne objawy neurologiczne i trawienne. To zagrożenie dla dzikich zwierząt morskich i ludzi ogranicza zbiory skorupiaków w regionie.

- To badanie pokazuje, że zmiana klimatu może wpływać na występowanie i intensywność niektórych szkodliwych zakwitów glonów (HAB), tworząc nowe łoża sienne dla ich przetrwania i dystrybucji.
- mówi naczelna autorka badania, dr Vera L. Trainer z amerykańskiego National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) w Seattle w stanie Waszyngton. - Społeczności przybrzeżne, w tym rdzenne plemiona, będą częściej cierpieć z powodu skutków HAB w przyszłości, co podkreśla znaczenie systemów wczesnego ostrzegania, takich jak Biuletyny Szkodliwych Alg, które zaczynają działać w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata.

Począwszy od 1998 roku, Trainer i jej koledzy zaczęli monitorować kwas domoikowy - wytwarzany przez glony Pseudo-nitzschia - w próbkach skorupiaków i wodzie oceanicznej wzdłuż zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W 2015 roku poważna fala upałów na północno-wschodnim Pacyfiku wywołała nowy rekordowy rozkwit Pseudo-nitzschia, który zakończył zbiory owoców morza i spowodował powszechną śmiertelność ssaków morskich. W rezultacie region w północnej Kalifornii w pobliżu granicy z Oregonem stał się nowym toksycznym hotspotem, który od czasu fali upałów co roku uniemożliwia zbieranie owoców morza.

Powiązane odkrycie wykorzystało wielomodelowe zbiory danych, aby wykazać, że jest pięć razy bardziej prawdopodobne, iż fala upałów w latach 2013-2015 była powodowana wpływami ludzkimi, a nie naturalnymi. Modele przewidują również, że ekstremalne morskie fale upałów są obecnie 20 razy bardziej prawdopodobne, niż przed nastaniem zmian klimatycznych. Modele te obejmują dane z kilku dziesięcioleci, w tym pomiary temperatury, wiatru i prądów oceanicznych, które pozwalają naukowcom na dokonywanie różnorodnych prognoz klimatycznych i ocen ryzyka.

Ze względu na prądy wodne i topografię wybrzeża, region w pobliżu granicy Kalifornii i Oregonu zapewnia korzystne warunki dla powtarzających się w przyszłości zakwitów glonów - zwanych regionami retencyjnymi. W tym miejscu, a także w innych regionach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie występuje retencja, Pseudo-nitzschia może pozostawać uśpiona przez wiele lat, aż do momentu, gdy ocean wyniesie komórki glonów na powierzchnię, a temperatury osiągną wystarczająco wysokie wartości, aby glony mogły się rozmnażać.

W odpowiedzi na te obecnie częste zakwity, regionalne partnerstwo między NOAA, Uniwersytetem Waszyngtońskim, Departamentami Zdrowia, Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody stanu Waszyngton oraz plemionami rdzennymi przy wsparciu Northwest Association for Networked Observing Systems, stworzyło Biuletyn do prognozowania tych wydarzeń i ostrzegania lokalnych społeczności o tym, kiedy i gdzie można bezpiecznie zbierać owoce morza. Zespół stwierdził, że biuletyny te stały się opłacalnym narzędziem pomagającym zminimalizować zdrowotne i ekonomiczne skutki zakwitu glonów.

- Istnieją dowody na to, że bakterie związane z trawami morskimi mają właściwości algobójcze, co wskazuje, że sadzenie trawy morskiej może być wykorzystane do skutecznego kontrolowania niektórych HAB w Puget Sound - mówi Trainer. - Ale w przypadku rozkwitu morskich HAB na dużą skalę, wczesne ostrzeganie jest naszą najlepszą obroną, a te biuletyny pomogą zachować styl życia, który obejmuje zbiór dzikich skorupiaków, od którego zależą mieszkańcy wybrzeża.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.