• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Współpraca MOSG z Muzeum II Wojny Światowej

pc/MOSG

10.10.2017 08:22 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Współpraca MOSG z Muzeum II Wojny Światowej
Współpraca MOSG z Muzeum II Wojny Światowej - GospodarkaMorska.pl

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla i Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Tomasz Gliniecki 9 października podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami.

Podpisany wczoraj w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej dokument reguluje zasady współpracy pomiędzy MOSG a muzeum w zakresie realizowanych przez muzeum przedsięwzięć o charakterze historycznym, muzealnym i patriotycznym związanych z obroną Westerplatte lub realizowanych na Polu Bitwy na Westerplatte – pomniku historii. W skład obszaru obejmującego Pole Bitwy na Westerplatte wchodzą m.in. działki ewidencyjne  stanowiące własność Skarbu Państwa, które pozostają w trwałym zarządzie MOSG.

Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do konsultowania i uzgadniania wszelkich działań związanych z tym terenem, również w zakresie wdrażania projektów naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich, programów rewitalizacyjnych i architektoniczno-przestrzennych.

Muzeum w ramach realizowanych zadań z zakresu upowszechniania wiedzy dotyczącej II wojny światowej, losów narodu polskiego w trakcie wojny, historii polskich formacji wojskowych oraz obrony Westerplatte będzie mogło upowszechniać wiedzę w tym zakresie wśród funkcjonariuszy i pracowników MOSG w dniu obchodów święta Straży Granicznej.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.