• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Think tank KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Think tank KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej
Think tank KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej - GospodarkaMorska.pl

pc/KIGM

23.04.2017 Źródło: własne

Z inicjatywy przewodniczącego oddziału pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Krzysztofa Michnala oraz z upoważnienia Rady KIGM w Gdyni odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej. Zrzesza on przedstawicieli uczelni, szkół i placówek kształcenia ustawicznego oraz pracodawców, których celem jest wypracowanie odpowiednich standardów szkolenia w szkolnictwie zawodowym powiązanym z gospodarką morską. Poza tym zespół ma stać się forum, w którym przedstawiciele zainteresowanych podmiotów będą mogli wymieniać myśli, opinie czy podejmować inicjatywy związane z edukacją morską.

Zgromadzonych przywitał i tym samym spotkanie otworzył Krzysztof Michnal, przewodniczący oddziału pomorskiego KIGM. Po powitaniu i prezentacji uczestników, Jerzy Sińczak reprezentujący Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną przedstawił prezentację zatytułowaną „Współpraca Biznes Edukacja”.

Na pierwszym spotkaniu, oprócz spraw organizacyjnych, zainicjowano tematy jakimi powinien się zająć zespół, tj.:

1. Współpraca w zakresie wprowadzania reformy szkolnictwa zawodowego na poziomach ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) i wyższym.

• Zapotrzebowanie rynku pracy (w skali makro i regionu)

• Przystosowanie profilu kształcenia do wymagań rynku pracy, w tym szkolenia praktycznego i teoretycznego

• Zgodność podstawy programowej i programów nauczania z wymaganiami przepisów międzynarodowych i krajowych

• Określanie nowych zawodów i wprowadzanie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

• Korelacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

• Zgodność wymogów egzaminacyjnych i sposobu egzaminowania z oczekiwaniem pracodawców.

2. Monitorowanie wprowadzania reformy szkolnictwa zawodowego.

• Określanie nowych zawodów i wprowadzanie ich do klasyfikacji

• Modyfikacja standardów nauczania wynikających z wymogów rynku pracy

Jako tematy do merytorycznej dyskusji na pierwszym spotkaniu zaproponowano:

• Uwagi do wydanych ostatnio rozporządzeń: Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim. Szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych. Audyty morskich jednostek edukacyjnych. Wyszkolenie i kwalifikacje członków załóg statków morskich. Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego. Wzory książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym.

• Uwagi do obowiązującego systemu egzaminowania na świadectwa i dyplomy kwalifikacyjne w zawodach morskich i w żegludze śródlądowej.

Think tank oprócz zajmowania się sprawami dotyczącymi wszystkich członków zespołu, pracował będzie także nad sprawami dotyczącymi jego poszczególnych grup, które utworzono w ramach zespołu. Zajmować się będą w szczególności:

• Sprawami zawodowego szkolnictwa wyższego.

• Sprawami zawodowego szkolnictwa ponadpodstawowego (ponadgimnazjalnego).

• Sprawami do spraw edukacji zawodowej ustawicznej.

W spotkaniu organizacyjnym wzięły udział 24 osoby reprezentujące jednostki edukacyjnie oraz pracodawców. Do prac w zespole zgłosiły się uczelnie wyższe, szkoły średnie oraz reprezentanci firm zajmujących się kształceniem ustawicznym.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.