• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Szefowa MEN zaapelowała do pracodawców o włączenie się w prace nad ZSK

pc

15.03.2018 18:28 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Szefowa MEN zaapelowała do pracodawców o włączenie się w prace nad ZSK
Szefowa MEN zaapelowała do pracodawców o włączenie się w prace nad ZSK - GospodarkaMorska.pl

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zaapelowała do pracodawców, by włączyli się w prace nad opisywaniem kwalifikacjami, które zostaną wpisane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jak zaznaczyła, pracodawcy "dużego biznesu" nie uczestniczą obecnie w takich pracach.

Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych jest polską odpowiedzią na powstawanie ram kwalifikacji w całej UE. Ramy mają ułatwić jej mieszkańcom szukanie pracy zarówno na całym europejskim rynku, jak i na krajowym, oraz zwiększać możliwości znalezienia zajęcia zgodnego z ich kompetencjami. Ma to być możliwe m.in. poprzez posługiwanie się świadectwami, dyplomami i certyfikatami, które mają spełniać rolę wiarygodnego dla pracodawcy źródła informacji o kwalifikacjach potencjalnego pracownika.

"Podnosicie państwo kwestie, że potrzebujecie ośrodków certyfikujących potwierdzających kwalifikacje. Pracodawców nie ma w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. My bardzo państwa prosimy, przyjdźcie do nas. W tej chwili przy nas jest tylko rzemiosło. Pracodawców dużego biznesu nie ma w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji" - powiedziała minister edukacji do pracodawców uczestniczących w czwartkowej konferencji EDUKATOR 2018. Jak mówiła, do końca 2018 r. trzeba do ZSK wpisać co najmniej 40 kwalifikacji. "Niech one będą waszymi kwalifikacjami, wy ich potrzebujecie" - powiedziała Zalewska.

W Polsce pierwszą kwalifikacją rynkową włączoną do ZSK w lipcu ub.r. było: "Montowanie stolarki budowlanej". Dzięki temu na dokumencie potwierdzającym posiadanie tej kwalifikacji możliwe będzie umieszczenie znaku Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kwalifikacja będzie certyfikowana przez instytucje, które wskaże minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Na Zintegrowany System Kwalifikacji składa się Polska Rama Kwalifikacji i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji - podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji, na której jest wzorowana - ma osiem poziomów kwalifikacji osiąganych na drodze edukacji formalnej (od podstawówki po doktorat), pozaformalnej (na kursach, warsztatach, szkoleniach) lub nieformalnej (w pracy, w drodze e-learningu). Każdemu poziomowi zostają przypisane poszczególne etapy edukacji, np. matura to poziom czwarty, dyplom inżyniera - szósty, magistra - siódmy, a doktorat - ósmy.

W polskim systemie kwalifikacji wyróżnione są kwalifikacje "pełne" i "cząstkowe". Przykładem kwalifikacji pełnej mogą być np. matura lub licencjat, a cząstkowej np. znajomość programowania stron internetowych, specjalizacja w dziedzinie kulinarnej, ogrodniczej, kosmetycznej czy budowlanej.

W systemie - obok kwalifikacji zdobywanych w oświacie i szkolnictwie wyższym - znajdą się też kwalifikacje rynkowe i kwalifikacje uregulowane. Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje cząstkowe, nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się w drodze decyzji ministra odpowiedzialnego za dany obszar na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Kwalifikacje uregulowane to kwalifikacje cząstkowe, ustanowione odrębnymi przepisami (poza formalną edukacją), których nadawanie odbywa się w drodze decyzji ministra odpowiedzialnego za dany obszar na zasadach określonych w tych przepisach.

Poziomy kwalifikacji są umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach. Ma to na celu łatwiejsze identyfikowanie i porównywanie kwalifikacji zawodowych.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji to publiczny rejestr ewidencjonujący nadawane w Polsce kwalifikacje zawodowe. Docelowo ma zawierać komplet informacji o wszystkich kwalifikacjach możliwych do zdobycia w Polsce. Do końca ubiegłego roku prowadziła go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od stycznia prowadzi go Instytut Badań Edukacyjnych.

Celem konferencji EDUKATOR 2018 organizowanej przez gazetę "Rzeczpospolita", jest zderzenie perspektyw polityków i biznesu oraz przygotowanie stosownych rekomendacji w sprawie przepisów dotyczących edukacji.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.