• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

PRS na międzynarodowej konferencji ICAADE 2019

ew/PRS

29.10.2019 08:27 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska PRS na międzynarodowej konferencji ICAADE 2019
PRS na międzynarodowej konferencji ICAADE 2019 - GospodarkaMorska.pl

W dniach od 13 do 16 października br. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering – ICAADE. Stanowi ona forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu architektury amfibijnej, znajdującej się na styku lądu i wody.

Wśród uczestników spotkania znalazło się szerokie grono specjalistów z wielu państw świata, w tym z Bangladeszu, Holandii, Kanady, Niemiec, Polski, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Wietnamu. Podczas wydarzenia przedstawiano i dyskutowano kwestie zagospodarowania terenów zalewowych oraz wodnych. Omawiano projekty oraz realizacje budowy obiektów pływających i amfibijnych. Prowadzono szeroką dyskusję na temat dostosowania środowiska życia człowieka do dynamicznie postępujących zmian klimatu.

PRS przyjął rolę oficjalnego partnera konferencji ze stoiskiem wystawowym. Wiedza i wcześniejsze doświadczenie z nadzorów okrętowych oraz budowlanych zaowocowały udziałem PRS w wielu projektach budowy stacjonarnych obiektów pływających (SOP). Podczas wydarzenia Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych - Pan Leszek Pokora zaprezentował doświadczenia PRS w tym zakresie.

Udział w projektach powiązanych z SOP, zweryfikował dotychczas stosowane standardy techniczne i procedury nadzorcze. Najbardziej użyteczne w tym zakresie było uczestniczenie w koncepcjach: adaptacja kadłuba barki i jej 3 poziomowej nadbudowy na cele gastronomiczne i konferencyjne, budowa pływającej restauracji, budowa przystanku i przystani przy bulwarze rzecznym, rozpatrzenie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej dla zadania budowy przystani miejskiej wzorowanej na historycznym dworcu wodnym, budowa pomostu pływającego wraz z posadowioną na nim konstrukcją domku letniskowego, budowa platformy pływającej dla gospodarstwa rybackiego, modernizacja i przebudowa drewnianego kutra rybackiego na obiekt gastronomiczny, budowa 3 budynków mieszkalnych o funkcji hotelowej.

Dotychczasowe doświadczenia z prowadzonych nadzorów skłoniły PRS do rozpoczęcia prac nad opracowaniem własnej publikacji przepisowej. Jej celem jest jednoznaczne określenie wymagań technicznych i formalnych dla projektowania, budowy i eksploatacji obiektów oraz określenie zakresu i metodyki sprawowania nadzoru. Ponadto, w publikacji znajdą się niezbędne informacje wspomagające inwestorów, projektantów i wykonawców w całym procesie inwestycyjnym.

Wzorem innych krajów, zainteresowanie budową i eksploatacją SOP w Polsce jest coraz większe. Przygotowanie nowych przepisów PRS jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska zainteresowanego rozwojem rynku SOP w Polsce.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.