• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

PRS dzieli się doświadczeniem i wiedzą naukowo-badawczą ze studentami PG

ew/PRS

22.06.2020 14:23 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu PRS dzieli się doświadczeniem i wiedzą naukowo-badawczą ze studentami PG

Partnerzy portalu

PRS dzieli się doświadczeniem i wiedzą naukowo-badawczą ze studentami PG - GospodarkaMorska.pl

4 czerwca 2020 r. po raz kolejny przedstawiciel PRS - Pani dr Monika Warmowska-Gadzińska, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego, została zaproszona do wygłoszenia krótkiego wykładu dla studentów Matematyki I i II stopnia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.  

Wykład Równanie Laplace'a w wybranych zagadnieniach hydrodynamiki statku miał pokazać studentom, jak można zastosować równania różniczkowe i metody numeryczne, które poznają na studiach, w tak szczytnym celu jak zapewnienie bezpieczeństwa na morzu.

W czasie wykładu Pani dr Warmowska-Gadzińska przedstawiła zastosowania równań Laplace’a w zagadnieniach związanych z hydrodynamiką statku. Zaprezentowane zostały modele fizyczne opisu fali biegnącej na wodzie głębokiej i płytkiej, a także fali stojącej występującej między innymi w zjawisku sloshingu (ruchu cieczy w zbiorniku okrętowym). Opisane rozwiązania analityczne posłużyły do weryfikacji algorytmów numerycznych zastosowanych w przedstawionych w prezentacji symulacjach ruchu statku na fali nieregularnej.

Celem wykładu było nie tylko podzielenie się wiedzą i doświadczeniem PRS na temat tworzonych modeli numerycznych, ale również wskazanie przyszłym matematykom potencjalnej ścieżki kariery.  Umiejętność tworzenia własnych procedur numerycznych, w których wykorzystywana jest wiedza zdobyta na studiach, daje młodym naukowcom możliwość twórczego i samodzielnego rozwiązywania zagadnień fizycznych w różnych dziedzinach.

Od wielu lat PRS korzystając z wiedzy swoich pracowników opisuje zjawiska hydrodynamiczne towarzyszące m.in. poruszającym się na fali nieregularnej obiektom ( takim jak: statek, barka, boja, pływające konstrukcje wsporcze morskich farm wiatrowych). Badania rozpoczynały się od wprowadzenia zasad opisu panelowego kadłuba statku, przez przygotowanie procedur numerycznych obliczania parametrów charakteryzujących źródła hydrodynamiczne, opracowanie algorytmów wyznaczania potencjałów pola prędkości dla podstawowych zagadnień mechaniki płynów, aż po przygotowanie procedur symulacji zachowania statku na fali, z uwzględnieniem między innymi zjawiska sloshingu, slammingu (dynamiczne uderzenie kadłuba statku o powierzchnię fali) czy też ruchu wody na pokładzie. Symulacje numeryczne opierają się na wiedzy matematycznej – teorii równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa, metod numerycznych. Wiedza ta została wykorzystana do stworzenia własnego, niezależnego oprogramowania, które pozwala na przygotowanie modeli zjawisk towarzyszących statkom i innym obiektom w czasie ich eksploatacji. Dzięki niej opracowane zostały programy, które pozwalają ekspertom PRS przeprowadzać analizy statecznościowe i wytrzymałościowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i mienia na morzu oraz ochronę środowiska.

Powyższe doświadczenia PRS aktualnie wykorzystuje w procesie tworzenia nowych Przepisów budowy i klasyfikacji kontenerowców w oparciu o zasady określone przez IMO dla masowców i zbiornikowców, znane pod nazwą Goal Based Standards. Jednym ze zjawisk uwzględnionym w opracowywanych Przepisach, które wpływa na wytrzymałość konstrukcji kontenerowca, jest whipping (drgania konstrukcji statku wywołane uderzeniem o falę). Równolegle z rozwojem Przepisów, PRS przygotowuje oprogramowanie umożliwiające weryfikację, czy projektowana konstrukcja spełnia stawiane Przepisami wymagania.

Inicjatorem czwartkowego wykładu była Pani dr Agnieszka Bartłomiejczyk (adiunkt na WFTiMS PG, Oddział Gdański PTM), która organizuje cykliczne ponadprogramowe formy zajęć ze studentami Matematyki głównie z  zastosowań równań różniczkowych w takich dziedzinach jak medycyna, okrętownictwo i mechanika.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i wirusem COVID – 19 wykład został przeprowadzony w formie webinarium ze specjalnie przygotowanego studia nagraniowego PRS. Za organizację techniczną ze strony PRS odpowiedzialny był Pion Szkoleń, zajmujący się całościowo tematem kształcenia dla klientów zewnętrznych oraz pracowników PRS. Pandemia przyczyniła się do szybkiej reorganizacji działalności i oferty edukacyjnej PRS - uruchomienia webinariów, kursów
i szkoleń prowadzonych online.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.