• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Prof. Krzysztof Wilde nowym rektorem Politechniki Gdańskiej

Strona główna Edukacja, praca Prof. Krzysztof Wilde nowym rektorem Politechniki Gdańskiej
Prof. Krzysztof Wilde nowym rektorem Politechniki Gdańskiej - GospodarkaMorska.pl

pc/Politechnika Gdańska/PAP

03.06.2019 Źródło: własne

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG został 41. rektorem Politechniki Gdańskiej. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza.

Nowy Rektor PG został wybrany w tajnym głosowaniu podczas zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w poniedziałek, 3 czerwca.

Zgodnie z harmonogramem wyborów uzupełniających:

● kandydaci na Rektora byli zgłaszani przez pracowników, studentów oraz doktorantów uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze;

● kandydatów zgłosiła również Rada Uczelni;

● Uczelniana Komisja Wyborcza 16 maja ogłosiła wstępną listę 11 kandydatów na Rektora, po czym zawiadomiła o tym fakcie każdego z nich;

● zgłoszeni kandydaci składali pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, wraz z wymaganymi dokumentami – w ten sposób wyłoniono ostateczną listę dwóch pretendentów;

● Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r. dokonała sprawdzenia złożenia przez zgłoszonych kandydatów na rektora oświadczeń i na tej podstawie ogłosiła ostateczną listę kandydatów na Rektora PG;

● na otwartym zebraniu informacyjnym w środę, 29 maja kandydaci na stanowisko Rektora przedstawili swoje programy wyborcze.

 ● wybory Rektora PG odbyły się 3 czerwca.

Kadencja nowo wybranego Rektora Politechniki Gdańskiej potrwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde (ur. 1966 r) jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Jest też członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem i współautorem wysoko cytowanych publikacji. Uzyskał cztery patenty, zrealizował ponad 200 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. W pracy zawodowej łączy aktywność naukową z inżynierskim charakterem prac na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W środowisku gospodarczym postrzegany jako twórczy naukowiec i skuteczny menedżer - czytamy na stronie uczelni.

Prywatnie jest mężem i ojcem, miłośnikiem zwierząt, w wolnym czasie żegluje, jeździ na nartach i motocyklu.

Wśród priorytetów związanych z pracą na nowym stanowisku prof. Wilde wymienia m.in. uzyskanie przez PGd statusu uczelni badawczej i działanie na rzecz wdrożenia i rozwoju idei szkoły doktorskiej. Deklaruje ścisłą współpracę z dziekanami wszystkich wydziałów i przedłużenie misji wszystkich obecnych dziekanów do końca kadencji w 2020 r. Rektor elekt zapowiada wstrzymanie połączenia Wydziału Mechanicznego i Wydziału OiO do końca obecnej kadencji oraz odstąpienie od planów łączenia wydziałów Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - oraz Elektrotechniki i Automatyki, "które w tym momencie nie mają racjonalnego uzasadnienia".

Politechnika Gdańska jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką. Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje około 18 tys. studentów na studiach inżynierskich i magisterskich, realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia około 2 600 osób, w tym około 1 200 nauczycieli akademickich.

Źródło:
własne
 Ropa brent 42,69 $ baryłka  -0,47% 05:55
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2285,00 $ uncja  0,31% 05:53
 Platyna 886,30 $ uncja  -0,34% 05:55
 Srebro 23,75 $ uncja  -0,29% 05:55
 Złoto 1887,75 $ uncja  0,09% 05:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.