• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Plany nowego rektora Akademii Morskiej w Szczecinie

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Plany nowego rektora Akademii Morskiej w Szczecinie
Plany nowego rektora Akademii Morskiej w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

Dr Wojciech Ślączka został mianowany rektorem Akademii Morskiej w szczecinie na lata 2016-2020. Pełnomocnik rektora ds. morskich i dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej AM działalność rozpocznie 1 września.

Głównym celem, jaki postawił sobie nowy rektor, jest przekształcenie Akademii Morskiej w Uniwersytet. Ma to umożliwić tworzenie nowych wydziałów, wśród nich m.in. elektoautomatyki i geoinformatyki.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, dr Wojciech Ślączka zamierza także budować pozycję uczelni jako najważniejszego zaplecza naukowego i eksperckiego dla władz centralnych oraz ministrów właściwych ds. nauki, rybołówstwa, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, off-shore oraz energetyki wiatrowej.

Nowy rektor nie zapomniał także o studentach. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia, chce on m.in. podnieść atrakcyjność nauki w tej uczelni. Dodatkowo studenci tuż po zakończeniu studiów będą mogli od razu rozpocząć pracę. A to za sprawą systemu praktyk wspierających armatorów i pośredników pracy dla marynarzy czy rozwój Biura Karier, które ma pomagać w zatrudnianiu studentów i absolwentów na morskich statkach handlowych.

Modelowanie ryzyka

Rektor elekt jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie. W kadencji 2008-2012 był prorektorem ds. morskich, następnie dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego oraz pełnomocnikiem rektora ds. morskich. W 2004 r. został powołany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na członka komisji egzaminacyjnej ds. kwalifikacji na stanowiska oficerskie, dwa lata później, przez Ministra Gospodarki Morskiej, na członka Zespołu do Spraw Biało-Czerwonej Bandery.

Podstawowy obszar zainteresowań naukowych nowego rektora Akademii Morskiej to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statku, budowane w oparciu o badania rzeczywiste, oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Wojciech Ślączka jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka oraz metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim. Jednym z jego głównych osiągnięć o charakterze aplikacyjnym jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Uczelnia XXI wieku

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kształci oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz specjalistów inżynierii ruchu morskiego.

Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny. Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów.

 

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32123,00 $ tona 3,02% 17 maj
 Cynk 2954,00 $ tona 1,03% 17 maj
 Aluminium 2455,00 $ tona 0,70% 17 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.