• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Nowy rozdział współpracy PG i Stoczni Gdańsk

mk

15.02.2016 10:04 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Nowy rozdział współpracy PG i Stoczni Gdańsk
Nowy rozdział współpracy PG i Stoczni Gdańsk - GospodarkaMorska.pl

Politechnika Gdańska podpisała umowę ramową o współpracy z dużym podmiotem gospodarczym z regionu. Jest nim Stocznia Gdańsk S.A. wraz z działającą na jej terenie spółką GSG Towers. Odtąd instytucje te będą uczestniczyć we wzajemnej wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału w zakresie interesujących je dziedzin i dyscyplin naukowych.

Zawarciu porozumienia przyświecała idea stworzenia platformy kooperacji uczelni i stoczni, umożliwiającej realizację wspólnych celów naukowych i gospodarczych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, specjalizujących się w realizacji projektów wdrożeniowych na linii nauka – biznes.

Strony zobowiązały się do wykorzystania potencjału PG w celu świadczenia innowacyjnych usług na rzecz stoczni. Będą dążyć do realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie nowych produktów i technologii oraz wdrożenie ich w ramach transferu technologii. Współpraca obejmie także doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje oraz ekspertyzy techniczne. Możliwe będzie także wspólne ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze źródeł zewnętrznych. Porozumienie stanowi również zobowiązanie do inwestowania w kapitał ludzki. Poprzez wspólne ustalanie tematów prac magisterskich i doktorskich oraz organizowanie praktyk w stoczni Politechnika Gdańska wyedukuje przyszłych jej pracowników. Bieżąca współpraca będzie kontynuowana w grupach i zespołach roboczych.

W imieniu uczelni umowę sygnował rektor PG – prof. Henryk Krawczyk. Partnera – Stocznię Gdańsk S.A. i GSG Towers – reprezentowali członkowie zarządu: Jarosław Łasiński oraz Adam Kowalski.

– Współpraca na linii uczelnia – biznes jest wielobarwna. Nie ma na nią jednej dobrej metody – stwierdził rektor PG, prof. Henryk Krawczyk. – Wieloletnie doświadczenie politechniki we współpracy z biznesem jest cenione w kraju i za granicą. Współpraca z rodzimym biznesem jest istotna nie tylko dla rozwoju naszej uczelni, ale także dla rozwoju całego regionu. Wierzę, że podpisana dziś nowa umowa spowoduje, że znajdziemy wiele obszarów współpracy ze stocznią i że przyniesie ona konkretne rozwiązania.

Przedstawiciele stoczni zaprezentowali obszary swej działalności oraz stojące przed nią wzywania. Jej prezes, Jarosław Łasiński, podkreślił, że kieruje firmą stabilną, rentowną, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Stocznia chciałaby przekształcić się z firmy będącej podwykonawcą w dostarczyciela całościowego produktu. Dlatego ważna jest dla niej współpraca z naukowcami oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.

– Najważniejsze jest, by był dialog pomiędzy nauką a biznesem. My, jako Grupa Stoczni Gdańsk, jesteśmy gotowi go prowadzić – powiedział Jarosław Łasiński, prezes zarządu Stoczni Gdańsk S.A. i GSG Towers sp. z o.o. – Mam nadzieję, że współpraca z Politechniką Gdańską przyniesie stoczni rozwiązania przybliżające nas do osiągnięcia naszego celu.

Pozostałą cześć spotkania stanowiły prezentacje wydziałów PG oraz badań realizowanych przez poszczególne katedry, których wyniki mogłyby mieć zastosowanie w działalności gospodarczej Stoczni Gdańskiej. Były to: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (Katedra Hydrotechniki, Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Katedra Wytrzymałości Materiałów, Katedra Mechaniki Budowli wraz z Katedrą Budownictwa i Inżynierii Materiałowej), Wydział Chemiczny (Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej), Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Katedra Elektroenergetyki), Wydział Mechaniczny (Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania oraz Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów), Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki).


pg

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.