• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Naukowcy PG na rzecz innowacji w obronności

PMK

24.05.2016 11:24 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Naukowcy PG na rzecz innowacji w obronności
Naukowcy PG na rzecz innowacji w obronności - GospodarkaMorska.pl

Od wielu lat trwa dyskusja na temat struktury komponentu morskiego Sił Zbrojnych RP, których zdolności zależą w znacznym stopniu od wyposażenia ich w sprzęt możliwy do wykorzystania w morskim rejonie działań obronnych. W dyskusji tej biorą także udział zespoły badawcze Politechniki Gdańskiej. Głos naszych naukowców jest bardzo istotny, gdyż są oni autorami gotowych koncepcji bezzałogowych pojazdów morskich.

Jeden z zespołów prowadzących prace w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii, a także projektowania innowacyjnych platform i obiektów pływających dla gospodarki oraz obronności państwa działa na Politechnice Gdańskiej już od kilku lat. Od samego początku kieruje nim dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. nadzw. PG, z którym współpracują naukowcy i doktoranci z naszej uczelni. Wspólnie stworzyli oni już kilka koncepcji bezzałogowych pojazdów morskich o różnym przeznaczeniu (patrz galeria zdjęć poniżej).

Obecnie zespół prowadzi prace nad stworzeniem obiektu, który budzi duże zainteresowanie potencjalnych użytkowników. Mowa tu o dwustanowym bezzałogowym pojeździe nawodno-podwodnym "Hydro-Sub". Docelowo obiekt ten będzie wyposażony m.in. w podsystemy kodowanej komunikacji oraz nawigacji powietrznej i podwodnej. Będzie posiadał pokładowe źródła zasilania w energię, umożliwiające wykonanie nawet kilkugodzinnych misji, a także pobieranie energii ze stacji podwodnych. Elementem rozwoju opracowanej koncepcji pojazdu jest projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Gdańska, przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Pożądaną cechę zaawansowanego bezzałogowego pojazdu wykorzystywanego przez morskie siły specjalne i marynarkę wojenną stanowi także jego trudnowykrywalność (ang. stealth).

– "Stealth" to nie tylko zdolność obiektu do odbijania i pochłaniania promieniowania radarowego poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtu i pokrycia powierzchni zewnętrznej obiektu – wyjaśnia prof. Gerigk. – Chodzi też o zapewnienie pojazdowi napędu w postaci bardzo cichego silnika elektrycznego, który nie emitowałby hałasu, a konstrukcja pojazdu nie nagrzewałaby się. Dodatkowo, poruszając się pod wodą, pojazd taki wprowadzałby niewielkie "turbulencje" wody opływającej kadłub pojazdu, a kolor powierzchni pojazdu byłby dostosowany do barwy wody otaczającej pojazd.

Naukowcy z zespołu prof. Gerigka doskonale o tym wiedzą. Dlatego opracowali koncepcję innowacyjnego obiektu "stealth", którego robocza nazwa to "Podwodny wodolot".

Niektóre z projektów zespołu są wciąż przedmiotem prac badawczych. Inne weszły już w fazę projektowania wstępnego. Wszystkie stanowią jednak odpowiedź na prognozowany rozwój wielu kluczowych technologii oraz ich zastosowanie zarówno w ogólnie pojętej obronności, jak i w gospodarce.

Więcej o wymaganiach i wykorzystaniu innowacyjnych bezzałogowych pojazdów morskich znaleźć można w artykule autorstwa prof. Gerigka, który ukazał się w kwietniowym wydaniu Pisma PG - Forum Społeczności Akademickiej. Zagadnienia te będą również tematem prelekcji prof. Gerigka podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”, organizowanej w Gdańsku w dniach 20–22 czerwca br. przez Politechnikę Gdańską, Akademię Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Obrony oraz Wojskową Akademię Techniczną, w ramach targów BALT-MILITARY-EXPO 2016.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.