• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

MEN: Większość środków na wsparcie kształcenia zawodowego – w unijnych RPO

pc

06.02.2018 15:45 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska MEN: Większość środków na wsparcie kształcenia zawodowego – w unijnych RPO
MEN: Większość środków na wsparcie kształcenia zawodowego – w unijnych RPO - GospodarkaMorska.pl

Większość środków przeznaczonych na wsparcie kształcenia zawodowego w perspektywie finansowej 2014-2020 przypada na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

We wtorek członkowie sejmowej podkomisji stałej do spraw kształcenia zawodowego wysłuchali informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Reprezentujący MEN Piotr Bartosiak z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego podał, że jednym ze źródeł finansowania kształcenia zawodowego są środki europejskie pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość tych środków w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 1 221 mln euro, z czego zdecydowana większość (1 100 mln euro) przypada na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Za decyzje o wykorzystaniu tych środków odpowiadają zarządy poszczególnych województw.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., najwięcej środków na finansowanie projektów z zakresu kształcenia zawodowego posiadają województwa: małopolskie (492 mln zł), śląskie (489 mln zł) i wielkopolskie (426 mln zł); najwięcej środków wydało województwo łódzkie - prawie 35 mln zł.

Działania podejmowane w ramach projektów regionalnych mogą być skierowane m.in. do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów i słuchaczy tych placówek oraz nauczycieli i instruktorów. Wsparcie kształcenia zawodowego ze środków RPO może obejmować m.in. doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczniów, słuchaczy, a także przez osoby dorosłe oraz wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Dodatkowo, w ramach RPO możliwe jest sfinansowanie praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych oraz branżowych szkół I stopnia oraz staży zawodowych dla uczniów techników i szkół policealnych. Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium.

Pracodawcy przyjmujący uczniów na staże i praktyki mogą skorzystać ze sfinansowania wydatków na materiały potrzebne do realizacji praktyk i staży w wysokości 5 tys. zł na osobę odbywająca praktykę lub staż.

W ramach działań finansowanych ze środków RPO istnieje możliwość rozwoju doradztwa zawodowego dla uczniów oraz tworzenia centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU).

Posłanka PO i b. minister edukacji Krystyna Szumilas zwróciła uwagę, że środki na finansowanie kształcenia zawodowego w perspektywie 2014-2020 zostały zaplanowane przed 2014 r.; nowe wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów zostały podpisane na początku br. To oznacza - jak mówiła - że urzędy marszałkowskie miały miesiąc na przygotowanie się do nowych wytycznych.

"Jak ta zmiana filozofii działania MEN w zakresie szkolnictwa zawodowego wpłynęła na wydatkowanie środków unijnych?" - pytała posłanka.

Odpowiadając na pytanie Bartosiak zaznaczył, że nowe wytyczne MRiF są efektem uwag i konsultacji zgłaszanych na bieżąco w ramach wydatkowania środków już wcześniej uruchomionych z poprzedniego dokumentu wytycznych.

"Czyli można powiedzieć, że jest to odpowiedź na wnioski zgłaszane przez wykonawców w regionach, które w praktyce sprawdzały to, co jest możliwe do realizacji w ramach tych projektów. Jest to kwestia doprecyzowania pewnych zmian. Jest to też kwestia rozszerzenia tego, co do tej pory nie było możliwe" - powiedział.

"Poprzedni katalog możliwości realizacji projektów w zakresie kształcenia zawodowego był na tyle ogólnie sformułowany, biorąc pod uwagę całą rozpiętość możliwości współpracy kształcenia zawodowego, czy z pracodawcami czy ze szkołami wyższymi, że nie ma żadnych przeszkód związanych z tym, że ten dokument został znowelizowany" - dodał.

Podkreślił przy tym, że wprowadzone zmiany "nie wpływają absolutnie na konieczność drastycznej zmiany realizowanych już projektów".

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 42475,00 $ tona 2,41% 18 sty
 Cynk 3543,00 $ tona 0,25% 18 sty
 Aluminium 3005,00 $ tona -0,10% 18 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.