• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

HELM: czas się przeszkolić

Marek Nowak

06.06.2016 07:08 Źródło: własne
HELM: czas się przeszkolić - GospodarkaMorska.pl

Kwestie bezpieczeństwa i zarządzania zasobami ludzkimi są ściśle ze sobą powiązane. Z tego względu konwencja STCW wprowadza od początku 2017 roku wymóg posiadania przez członków załóg na szczeblach operacyjnym i zarządzania, ściśle określonych kompetencji z zakresu HELM, czyli Human Element Leadership and Management. Szkolenia w tym zakresie oferuje Szkoła Morska w Gdyni.

Załogi funkcjonują na trzech poziomach organizacji; zarządzania, operacyjnym i wsparcia. Do posiadania potwierdzonych odpowiednim certyfikatem kompetencji zarządzania i kierowania zespołem ludzkim zobowiązani będą oficerowie pierwszych dwóch poziomów i to zarówno w dziale pokładowym, jak i maszynowym, a więc kapitan, starszy oficer, I-IV oficer, starszy mechanik, I-IV mechanik, I-II elektryk i elektromechanik, elektroautomatyk.

Szkolenia HELM opracowane przez kadrę Szkoły Morskiej w Gdyni (jest to autorski program uczelni) odbywają się na obu wymaganych poziomach. Na poziomie zarządzania dedykowane są oficerom działu pokładowego i maszynowego, a ich tematyka obejmuje zagadnienia związane z prawidłowym zarządzaniem zasobami ludzkimi i właściwymi procesami decyzyjnymi w czasie eksploatacji statku. Szkolenie na poziomie operacyjnym przeznaczone jest dla oficerów działu pokładowego i maszynowego w oparciu o kurs modelowy IMO 1.39.

– Oczywiście IMO nie wprowadza tak poważnych wymagań nagle i nieoczekiwanie – podkreśla kapitan Alfred Naskręt, dyrektor zarządzający Szkoły Morskiej w Gdyni. – Kwestie, które poruszamy w trakcie kursu już w 2010 roku trafiły do naszego programu nauczania, zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu doświadczonych i aktywnych zawodowo oficerów czekało na zdobycie certyfikatu HELM aż do tej chwili.

Pierwsi kursanci Szkoły ukończyli już szkolenia, zaś obecnie trwa nabór ciągły do kolejnych grup. Aby kurs mógł się odbyć powinno w nim uczestniczyć minimalnie 3 osoby, zaś maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 8 w przypadku nawigatorów i 4 w przypadku mechaników.

– Terminy dostosowujemy do zamówień, wśród których regularnie zdarzają się także zapytania o refreshment, czyli ponownie odbycie kursu i odświeżenie kompetencji – dodaje kapitan Zbigniew Byczyński, wicedyrektor Szkoły. – Szkolenie na poziomie zarządzania obejmuje 5 dni zajęć, a na poziomie operacyjnym 4 dni. W jednym i drugim przypadku obejmują one wykłady, warsztaty oraz ćwiczenia z użyciem odpowiednich symulatorów i prowadzone są przez wykładowców szkoły.  

Niektóre z zajęć wykładowych mogą się odbywać w połączonych grupach, zaś podczas ćwiczeń na symulatorach kursanci przyjmują na zmianę różne role.

– Członkowie załogi mają różne zadania i poziomy kompetencji, jest jednak bardzo istotne by zdawali sobie sprawę, jak określona sytuacja wygląda z różnych punktów widzenia – podkreśla kapitan Alfred Naskręt. – Kapitan powinien być uważny i otwarty na uwagi, oficerowie niejednokrotnie muszą przełamywać wstyd i opory w sytuacjach stresowych. Szkolenia w tym zakresie sprawiają, że praca zespołowa przebiega sprawniej, informacje docierają do kapitana we właściwym momencie, co pozwala mu na właściwą ocenę ryzyka i podjęcia właściwej decyzji.

Podczas każdego z ćwiczeń prowadzonych na symulatorze uczestnicy kursów konfrontowani są z określonym wyzwaniem w obecności instruktorów lub psychologów i wspólnie z nimi analizują następnie proces współpracy. Przedstawiciele Szkoły podkreślają, że wszystkie stanowiska symulatorów, na których odbywają się szkolenia, wyposażone są w elementy rzeczywistego wyposażenia statku.

Szkoła Morka w Gdyni ma uprawnienia do wydawania certyfikatów ukończenia szkoleń HELM, a programy kursów powstały w oparciu o wymagania Konwencji STCW zawartych odpowiednio: na poziomie zarządzania A-II/2 (dla pokładu), A-III/2 (dla mechaników), a na poziomie operacyjnym w tabelach A-II/1 (dla pokładu), A-III/1 (dla mechaników) oraz A-III/6 dla elektroautomatyków.

W ramach kursu przeprowadzany jest także specjalistyczny test naturalnych stylów zachowania, czym zajmują się psychologowie certyfikowani przez firmę Disc Extended. Jego wyniki są pierwszym krokiem do warsztatu mającego na celu zrozumienie procesów grupowych i ćwiczenie
efektywnych sposobów komunikacji.


Początek najbliższych szkoleń HELM w Szkole Morskiej w Gdyni:
13 czerwca
27 czerwca
11 lipca
25 lipca
8 sierpnia
22 sierpnia
Wszystkie zaczynają się o godz 9.00

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.