• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Forum Wizja Rozwoju o srebrnej gospodarce

sons

18.06.2020 08:46 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Forum Wizja Rozwoju o srebrnej gospodarce

Partnerzy portalu

Forum Wizja Rozwoju o srebrnej gospodarce - GospodarkaMorska.pl

Znamy termin III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. W tym roku edycja najważniejszego wydarzenia północnej Polsce odbędzie się w dniach 24 i 25 sierpnia w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Wzorem ubiegłych lat organizatorzy zaplanowali oddzielny blok dyskusyjny ujmujący szeroko pojętą problematykę polityki senioralnej zwanej zamiennie „srebrną” gospodarką.

Przez dwa dni grono znamienitych ekspertów, przedstawicieli mediów, środowiska akademickiego, polityków i przedsiębiorców debatowało będzie nad zagadnieniami mającymi na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia, potencjału zawodowego oraz siły nabywczej polskich seniorów.
 
Według statystyk demograficznych mamy do czynienia z globalnym zjawiskiem sukcesywnie starzejącego się społeczeństwa. W dłuższej perspektywie stanowi to nie tyle problem co wyzwanie dla polskich podmiotów gospodarczych, a zarazem źródło potencjalnych zysków. Zadaniem przedsiębiorców jest zatem dostrzeżenie osób starszych jako rosnącej siły nabywczej wytwarzanych dóbr i świadczonych usług. W ramach bloku Srebrna gospodarka sporą część tematów stanowiły będą zagadnienia związane rozwojem tzw. „srebrnego” rynku, który podczas projektowania dedykowanych seniorom rozwiązań coraz częściej wykorzystuje innowacyjne technologie takie jak chociażby systemy teleopieki i telemedycyny.  

Zdaniem inicjatorki Forum Małgorzaty Zwiercan, polityk i przedsiębiorcy – ¬„Srebrna gospodarka to kluczowy element współczesnej polskiej gospodarki. Społeczeństwo się starzeje, a rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rośnie. Od mądrości naszej reakcji na te zjawiska bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze”.

 Współczesny senior coraz bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych  aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój. Podczas konferencji nie zabraknie więc dyskusji nad koniecznością dokonania zmian w systemie emerytalnym, by odpowiadał realizacji zadań z zakresu aktywizacji seniorów.
 
W tegorocznej edycji Forum ważką sprawą będzie aspekt związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób starszych w przestrzeni społecznej. Zagadnienie to jest priorytetem działań zarówno władz lokalnych, jak i państwowych. Będzie mowa o wadze kampanii społecznych mających na celu zapoznanie seniorów z potencjalnymi zagrożeniami i ze sposobami na ich uniknięcie poprzez wdrożenie m.in. dedykowanych szkoleń, warsztatów oraz prelekcji.
 
Nadrzędną ideą Forum Wizja Rozwoju jest upowszechnianie szerokiej publiczności wszelkiej wiedzy związanej z gospodarką. Z tego względu do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają wszystkich bez względu na wykształcenie czy też wiek. Warunkiem uczestnictwa  w wydarzeniu jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl
 
W celu zmaksymalizowania zasięgu wśród odbiorców wszystkie panele dyskusyjne będą  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone nastronie  www.wizjarozwoju.pl .

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partnerzy Strategiczni KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Partner Główny - Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,  Partner plus – Węglokoks S.A. oraz Partner – SAP Polska. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.