• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Drewry: Kariera marynarza coraz mniej atrakcyjna

PMK

05.06.2020 04:18 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Drewry: Kariera marynarza coraz mniej atrakcyjna

Partnerzy portalu

Drewry: Kariera marynarza coraz mniej atrakcyjna - GospodarkaMorska.pl

Obecny niedobór oficerów do załogi globalnej floty handlowej ma wzrosnąć w związku ze zmniejszoną atrakcyjnością kariery na morzu, zgodnie z najnowszym raportem globalnej firmy konsultingowej Drewry.

Firma doradcza szacuje, że istnieje globalny niedobór oficerów równy około 2% ogólnego zapotrzebowania, choć obecnie jest to maskowane tymczasowym czasem bezczynności statków z powodu pandemii Covid-19.

Jednak po pełnej reaktywacji floty handlowej oczekuje się, że niedobór ten pojawi się ponownie i będzie stanowić zaostrzenie warunków dostaw w porównaniu z rokiem 2019, kiedy rynek był w równowadze.

Patrząc w przyszłość, pomimo umiarkowanego wzrostu floty, oczekuje się przyspieszenia popytu na oficerów ze względu na zmianę przewidywanych praktyk zatrudnienia w celu przedłużenia okresów urlopu i skrócenia okresów pełnienia służby, co w konsekwencji wpłynie na stosunek liczby miejsc do cumowania.

Tymczasem podaż netto oficerów spowalnia w ostatnich latach i nie oczekuje się, że dotrzyma kroku rosnącemu popytowi, co doprowadzi do zwiększenia ogólnego niedoboru w stosunku do wymagań żeglugi handlowej.

- Żeglarstwo morskie nie jest już tak atrakcyjnym zajęciem, jak kiedyś, ponieważ nasila się konkurencja z ról na lądzie, a styl życia i związane z nim wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym czynią pracę na morzu mniej atrakcyjną - powiedział Rhett Harris, starszy analityk firmy Drewry. - Wybuch pandemii Covid-19 zadał kolejny cios reputacji tego zawodu dzięki głośnym wiadomościom o załamanych załogach i wymuszonych dłuższych trasach służbowych.

Oczekuje się, że rosnący niedobór oficerów wywrze presję na wzrost wynagrodzeń marynarzy właśnie wtedy, gdy armatorzy będą pod presją obniżania kosztów w związku ze słabymi oczekiwanymi zarobkami. Drewry szacuje, że ogólne koszty obsady zmalały w 2020 r., ale mają wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku lat.

Drewry powiedział, że umiejętności i doświadczenie w pełnieniu specjalistycznych ról są nadal poszukiwane, a podaż jest jeszcze większa. Spodziewany jest wzrost popytu na marynarzy z tradycyjnych, nisko kosztowych narodowości, co dodatkowo zwiększy presję inflacyjną na koszty obsady.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.