• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Do obejrzenia i wypróbowania symulator okrętu podwodnego

19.05.2015 07:19 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Do obejrzenia i wypróbowania symulator okrętu podwodnego
Do obejrzenia i wypróbowania symulator okrętu podwodnego - GospodarkaMorska.pl

Chcesz odkryć tajemnice okrętu podwodnego? A może pomanewrować nowoczesnym statkiem na różnych akwenach? Zapoznaj się ze sprzętem policji, a także straży pożarnej. Prawie dwadzieścia różnych tematów dla dzieci, młodzieży i dorosłych czeka na uczestników Pikniku Naukowego w Akademii Marynarki Wojennej, który odbędzie się w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Na piknik uczelnia zaprasza w piątek 22 maja, w godz. 9:00 – 15:00.

Uczelnia zaprezentuje bardzo szeroko swoje osiągnięcia naukowe, a zwłaszcza ich wykorzystanie w życiu codziennym. Jednocześnie udostępni swoje laboratoria i symulatory, na których na co dzień ćwiczą studenci i kursanci. Wiele zajęć typowo praktycznych, ćwiczeń i pokazów, odbędzie się na placu apelowym uczelni, czyli w samym środku Akademii Marynarki Wojennej. Tam można będzie z bliska przekonać się co znaczy być strażakiem czy policjantem, a także zobaczyć i zdobyć wiedzę na temat pojazdów podwodnych. Na placu będzie można również wcielić się w rolę pilota i zobaczyć Gdynię z lotu ptaka.

W auli AMW, prezentowane będą warsztaty dla najmłodszych, od przedszkolaka po ucznia klasy VI szkoły podstawowej. Natomiast dla zainteresowanych tematyką morską prezentowane będą symulatory, w tym mostek nawigacyjny, symulator siłowni okrętowej. Z kolei tajemnice okrętów podwodnych będzie można zgłębić oglądając jedyny w Polsce okręt podwodny stojący na lądzie, który znajduje się właśnie w Akademii Marynarki Wojennej. Z kolei miłośnicy broni będą mogli spróbować swoich sił na wirtualnej strzelnicy czyli w symulatorze strzeleckim „Śnieżnik”. To tylko mała część tematów, z którymi będzie można się spotkać podczas Pikniku Naukowego.

Program pikniku

1. Symulatory siłowni okrętów wojennych
Podczas wizyty w symulatorze goście Akademii Marynarki Wojennej będą mogli pod kontrolą nauczycieli akademickich uruchomić siłownię okrętu klasy korweta, a w laboratorium eksploatacji siłowni okrętowych rzeczywisty okrętowy tłokowy silnik spalinowy i turbinowy silnik spalinowy.

2. Symulator spawalnictwa
Podczas wizyty w symulatorze goście Akademii Marynarki Wojennej będą mogli pod kontrolą nauczycieli akademickich wykonać spawanie różnych elementów konstrukcyjnych i uzyskać ocenę swoich umiejętności w tym zakresie.

3. Ekologiczna energia elektryczna to przyszłość
Uczestnicy pokazu będą mogli zapoznać się z wytwarzaniem energii elektrycznej za pomocą kolektorów słonecznych. Metr kwadratowy takiego kolektora jest w stanie rocznie wyprodukować nawet sto kilowatogodzin energii. Produkcja tego typu energii znacząco mniej wpływa na środowisko naturalne w stosunku do konwencjonalnej technologii produkcji energii. Zainteresowani będą mieli możliwość obejrzenia pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez pokaz bieżącego monitoringu jej parametrów.

4. Drony – bezzałogowe statki powietrzne
W trakcie pokazu goście będą mogli w czasie rzeczywistym obserwować przez gogle Gdynię widzianą z lotu bezzałogowego statku powietrznego.

5. Dźwięki w wodzie
Zadanie będzie się składało z dwóch stanowisk. Pierwsze to interaktywna prezentacja multimedialna, w której przedstawiane będą informacje o powstawaniu i źródłach generacji sygnałów hydroakustycznych, ich propagacji w środowisku wodnym, wykorzystaniu w technice oraz przez zwierzęta morskie, a także informacje na temat wpływu tych sygnałów na środowiska morskie, w szczególności na organizmy żywe. Drugie stanowisko, o charakterze eksperymentu, będzie prezentowało zagadnienia związane z techniką sonarową. W zbiorniku z wodą zostanie umieszczony sonar. Po wprowadzeniu do zbiornika przedmiotu będzie można obserwować jego ruch oraz kształt na ekranie monitora, a także zapoznać się z telemetrią podwodną.

6. Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku – zagrożenie czy straszenie
Podczas prezentacji przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań (filmy, mapy, wykresy), których celem było poszukiwanie i ocena stanu amunicji chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim. Projekt skierowany jest do odbiorców w każdym wieku.

7. Wielkie wyspy, wielcy odkrywcy – odkrywamy największe wyspy świata
Gry i zabawy będą obejmowały tematykę dostosowaną do trzech grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów klas I–III i klas IV–VI. Uczestnicy warsztatów wykonają projekt statku, którym będą odwiedzać wyspy: Grenlandię, Nową Gwineę, Borneo, Madagaskar, Ziemię Baffina, Sumatrę, Galapagos, Hawaje i Kubę. Każde dziecko dostanie mini paszport z miejscem na pieczątki i będzie podróżować pomiędzy wyspami. Na wszystkich etapach podróży uczniowie zdobytą wiedzę będą wykorzystywali w przygotowanych wcześniej zabawach edukacyjnych dotyczących odkryć geograficznych, fauny i flory oraz kultury poszczególnych wysp. Po wykonaniu zadań, np. zbudowaniu igloo na Grenlandii, dzieci dostaną pieczątki w paszportach i popłyną na kolejną wyspę.

8. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Zasady savoir-vivre
Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie zasad savoir-vivre, a także przekazanie im praktycznych umiejętności odnośnie kultury i norm zachowań w różnych środowiskach. Poruszane będą zagadnienia związane z wizerunkiem, pierwszeństwem, komunikacją międzyludzką, korespondencją, a także normami zachowań podczas przyjęć. Kształtowanie własnego wizerunku powinno odbywać się całościowo i obowiązywać w każdej sferze naszego życia. Ma ono równie wielkie znaczenie co wiedza i umiejętności.

9. Współczesna wieża Babel – problemy komunikacji wielokulturowej
Właściwe sposoby komunikowania się są niezwykle istotne w każdej sferze naszego życia. Pewnym utrudnieniem staje się fakt, że we współczesnym świecie procesy komunikacji coraz częściej zachodzą w środowiskach wielokulturowych (wielonarodowych i wieloetnicznych). Tym samym sukces komunikacyjny w coraz większym stopniu uzależniony jest od tego, czy jesteśmy w stanie zrozumieć przedstawicieli innych kultur. Style komunikacyjne charakterystyczne dla danej kultury często są bardzo odmienne. Aby skutecznie porozumiewać się z członkiem innej grupy kulturowej, niezbędne staje się rozpoznawanie tych zachowań, które określają unikalny styl komunikowania się danej kultury.

10. Kognitariusze, digitariusze, plebejusze i prekariat wobec edukacji
Współczesne społeczeństwa to w głównej mierze społeczeństwa oparte na wiedzy. Jedną z charakterystycznych ich cech jest konieczność istnienia efektywnego systemu permanentnej edukacji. Jest ona wynikiem stale wzrastającego popytu na wiedzę i wykwalifikowaną siłę roboczą. Przy czym warto podkreślić, iż tempo zachodzących przemian, zwłaszcza tych związanych z gospodarką, sprawia, iż wiedza i umiejętności mają tendencję do szybkiej dezaktualizacji. W związku z tym zachodzi stała potrzeba uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji. Stąd nacisk na wyrobienie w jednostkach przyzwyczajenia do uczenia się przez całe życie. Wymaga to również zmiany myślenia o systemie edukacji. Mimo zmian zachodzących w społeczeństwach podejście do edukacji jest różne w różnych grupach społecznych.

11. The Story Factor. Znaczenie narracji w reklamie, polityce i życiu codziennym
Żyjemy w świecie, w którym ilość informacji do przetworzenia rośnie szybciej niż możliwości ich przetwarzania. Większość ludzi, zmęczona docierającymi do nich informacjami, traci zainteresowanie nimi. W związku z tym obecne strategie marketingowe przestają przynosić efekty. Specjaliści poszukując nowych sposobów dotarcia do odbiorców, zwrócili uwagę na możliwości, jakie daje marketing narracyjny. W biznesie, polityce i życiu codziennym wygrywają ci, którzy potrafią opowiadać dobre historie. Dobrze opowiedziane historie angażują nasze emocje i zapadają w pamięć. Stają się też elementami dobrze poprowadzonych kampanii marketingowych, wizerunkowych czy wyborczych.

12. Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna obejmuje szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu, niezależnie od wieku, płci i profesji. W czasie warsztatów poruszane będą takie zagadnienia, jak proces porozumiewania się z innymi, przechodzenie od interakcji do komunikacji i kontaktu, komunikacja werbalna i niewerbalna, rola emocji w procesie komunikowania się, rozpoznawanie i wyrażanie emocji, formułowanie komunikatów, techniki aktywnego słuchania, udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych, komunikowanie się w grupie, występy publiczne itd. To propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność porozumiewania się z ludźmi.

13. Polscy żołnierze w siłach pokojowych ONZ na świecie
Podczas prezentacji audiowizualnej przedstawiony zostanie udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych ONZ na świecie, a także geneza i rozwój operacji pokojowych ONZ.

14. Zmiana klimatu a żegluga w Arktyce
W Arktyce obserwujemy proces zmian związany z globalnym ociepleniem, który oddziałuje nie tylko na środowisko naturalne, ale również na działalność człowieka. Przez wiele lat Arktyka pozostawała w cieniu aktywności gospodarczej poprzez panujące ciężkie warunki klimatyczne, teraz w wyniku zmniejszania się pokrywy lodowej wystąpiło zainteresowanie żeglugą i wydobyciem bogactw naturalnych. W ubiegłym wieku ruch statków na akwenie Morza Arktycznego był minimalny, ograniczony do działalności jednostek badawczych, turystycznychi zaopatrzeniowych. Akwen cieszył się jednak zainteresowaniem flot wojennych, które wysyłały tam głównie atomowe okręty podwodne.

15. Pogoda na dziś i jutro
Czym jest pogoda i jak ją określamy? Jak czytać mapy synoptyczne? Jakie urządzenia wykorzystywane są do przekazu informacji meteorologicznych? To tylko kilka pytań, na które udzielona zostanie odpowiedź w laboratorium meteorologicznym Akademii Marynarki Wojennej.

16. Piraci na morzu
Czy istnieje w XXI wieku zjawisko piractwa na morzu? Jakie są akweny morskie zagrożone atakami pirackimi? Jak prowadzona jest nawigacja na akwenie występowania ataków piratów morskich? To tylko kilka pytań, na jakie udzielona zostanie odpowiedź w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej.

17. Manewrowanie nowoczesnym statkiem na różnych akwenach
Zainteresowani będą mogli zwiedzić symulator mostka kapitańskiego, a następnie pod okiem instruktora na chwilę wcielić się w rolę kapitana jednostki i podjąć próbę bezpiecznego nawigowania.

18. Teodolit, niwelator, GPS zmierzą wszystko – od człowieka do pławy
Pokaz ma na celu prezentację możliwości nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w nawigacji przybrzeżnej i hydrografii. Instrumenty geodezyjne pozwolą pomierzyć plac i co do centymetra wytyczyć pomierzone punkty, a każdy zainteresowany zostanie poddany pomiarowi wzrostu i otrzyma stosowne zaświadczenie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.