• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Blisko 300 milionów zł na szkolnictwo zawodowe w pomorskim. Przemysł morski też dostanie

01.04.2016 05:10 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Blisko 300 milionów zł na szkolnictwo zawodowe w pomorskim. Przemysł morski też dostanie
Blisko 300 milionów zł na szkolnictwo zawodowe w pomorskim. Przemysł morski też dostanie - GospodarkaMorska.pl

– Przedsięwzięcie strategiczne, wymagające współpracy organów prowadzących, którymi głównie są starostwa powiatowe oraz pracodawcy, wpłynie na zwiększenie zatrudnienia absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, doskonalenie kompetencji kadry kształcenia zawodowego, a także po raz pierwszy tak szeroko – na kompleksową modernizację infrastruktury szkół zawodowych – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki przedsięwzięciu pracodawcy oraz środowisko akademickie zostaną włączeni w proces kształcenia zawodowego.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki wręczyli organom prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy". Uroczystość odbyła się w czwartek, 31 marca 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Uchwały otrzymały organy prowadzące szkoły zawodowe, które uczestniczyły w otwartym konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego (tj. wszystkie powiaty województwa pomorskiego oraz dwa niepubliczne organy prowadzące: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku).

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele środowiska gospodarczego, którzy włączyli się w prace w ramach zorganizowanego konkursu, którego formuła jest unikatowym w skali kraju rozwiązaniem przyjętym przez regionalne władze samorządowe związanym ze wsparciem szkolnictwa zawodowego w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia, którego źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przewidziane jest tylko dla tych szkół, które prowadzą lub planują prowadzić kształcenie w zawodach odpowiadających branżom kluczowym, tj. takim specjalizacjom, w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego:

•    ICT i elektronikę;
•    przemysł morski;
•    środowisko;
•    energetykę i ekoenergetykę;
•    zdrowie i srebrną gospodarkę;
•    transport, logistykę i motoryzację;
•    budownictwo;
•    sektor kreatywny;
•    chemię lekką;
•    petrochemię;
•    biotechnologię;
•    turystykę, sport i rekreację;
•    BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe;
•    przemysł spożywczy;
•    meblarstwo.

Wartość wszystkich projektów wynosi blisko 333 mln zł, zaś unijne wsparcie to 294 mln zł z RPO (85 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 209 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, np. kursy spawania, programowanie sterowników PLC, obsługa obrabiarek numerycznych, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, studia podyplomowe), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (budowa/rozbudowa, modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.