• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Badanie NBP: Można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji firm

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Badanie NBP: Można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji firm
Badanie NBP: Można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji firm - GospodarkaMorska.pl

pc

19.04.2019 Źródło: PAP

W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz ich sytuacji własnej spadł do najniższego poziomu w ciągu pięciu lat - wynika z opublikowanego w piątek raportu Narodowego Banku Polskiego.

"W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz sytuacji własnej, oczyszczony z wahań sezonowych, spadł czwarty kwartał z rzędu - do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadek wskaźnika zanotowano w większości analizowanych przekrojów i klas" - napisano w raporcie banku centralnego "Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Według NBP prognozy przedsiębiorstw dotyczące ich sytuacji własnej na kolejne 12 miesięcy pogorszyły się nieznacznie. "W efekcie oceny te pozostają wyraźnie niższe niż w okresie 2017/2018. Brak bodźców do dalszej poprawy mogą wzmacniać pogarszające się przewidywania co do wielkości popytu" - zaznaczono.

Zgodnie z raportem, największy optymizm prognoz wykazują obecnie firmy budowlane, górnictwo, a wśród firm przetwórczych – przedsiębiorstwa oferujące trwałe dobra konsumpcyjne. Najmniej optymistyczne są największe podmioty w próbie, energetyka oraz handel.

W publikacji wskazano, że wyniki "Szybkiego Monitoringu" świadczą o pogorszeniu się perspektyw dla rozwoju aktywności inwestycyjnej w ciągu kwartału i można je obecnie oceniać jako umiarkowanie dobre.

"Niektóre spośród kwartalnych cząstkowych ocen tej aktywności charakteryzowały też lekkie tendencje spadkowe. Na razie tendencje te nie przekładają się jednak na wyraźniejszą korektę planów inwestycyjnym o rocznym horyzoncie" - zauważono.

Z badania wynika, że deklarowane zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami nie jest zbyt wysokie. W ostatnich kwartałach wyraźnie też się wahało. "Podobnie nietrwały okazał się wzrost tego zainteresowania w I kw. br. roku. Wskaźnik nowych inwestycji w II kw. mocno się bowiem obniżył spadając do poziomu poniżej średniej wieloletniej (spadek o 2,4 pp. - do 21,7 proc.)." - czytamy w raporcie.

Głębokie spadki wskaźnika inwestycji odnotowano w budownictwie, handlu i usługach. Lekka poprawa nastąpiła w przemyśle, w którym wskazania te są zdecydowanie najwyższe. NBP tłumaczy, że znacznie mniej nowych inwestycji niż przed kwartałem zapowiadały również przedsiębiorstwa w sektorze publicznym, choć - jak zastrzeżono - sam poziom tego wskaźnika wciąż pozostaje wysoki.

"Nastroje wśród inwestorów prywatnych są natomiast bardziej stabilne, zapowiadając utrzymanie się dotychczasowego tempa rozwoju aktywności inwestycyjnej. W szczególności, optymistyczne są plany inwestycyjne firm prywatnych o horyzoncie rocznym" - zauważono.

W raporcie napisano ponadto, że mimo wyraźnego spadku względem poprzedniego kwartału oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące wzrostu cen wyrobów własnych, wciąż kształtują się na względnie wysokim poziomie. Nadal kluczowe dla zmian cen producentów będzie kształtowanie się cen zaopatrzenia.

"Najsilniejszego wzrostu cen produkcji spodziewają się przedsiębiorstwa budowlane, nieco wolniejszego przemysłowe i usługowe. W perspektywie kolejnych kilku kwartałów wzrostowi cen sprzyjać może względnie wysoki stopień wykorzystania zdolności wytwórczych oraz relatywnie silna presja płacowa, przekładająca się na przyspieszony wzrost wynagrodzeń" - poinformowano.

Z drugiej strony - jak zaznaczono - pogarszają się perspektywy w obszarze popytu, głównie w przypadku sprzedaży eksportowej. Prawdopodobną główną przyczyną mogą być gorsze prognozy popytu zagranicznego, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej. Wpływ tzw. Brexitu wydaje się być natomiast ograniczony.

Dodano, że ujemnie na dynamikę cen producenta może także oddziaływać ewentualne spowolnienie lub zahamowanie – występującej w I kw. br. – tendencji deprecjacyjnej złotego względem dolara oraz euro (w ujęciu rocznym).

"Prawdopodobnie lekko +ochładza się+ sytuacja na rynku pracy. W I kw. 2019 r. odnotowano niewielki spadek udziału przedsiębiorstw odczuwających presję płacową, jednak wartość tego wskaźnika jest wciąż relatywnie wysoka. Na wysokim poziomie, mimo spadku, utrzymują się również odsetki firm wskazujących na braki kadrowe i presję płacową/wysokie koszty pracy jako na barierę rozwoju firmy" - czytamy.

Ankiety wykazały, że prognozy na II kw. 2019 r. wskazują na lekki spadek zarówno udziału firm planujących podwyżki, jak i przewidujących zwiększenie zatrudnienia (zwłaszcza wśród eksporterów).

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31264,00 $ tona -1,40% 21 cze
 Cynk 2832,00 $ tona -1,43% 21 cze
 Aluminium 2353,00 $ tona -0,88% 21 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.