• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Gdyni z funduszami na rozwój

ew

20.03.2018 14:58 Źródło: gdynia.pl
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Morska w Gdyni z funduszami na rozwój
Akademia Morska w Gdyni z funduszami na rozwój - GospodarkaMorska.pl

Akademia Morska w Gdyni poszerzy swoją ofertę kształcenia. Zrealizuje projekt o wartości ponad 6 mln zł dofinansowany z Unii Europejskiej.

„SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” to ogólnorozwojowy projekt AMG. Który zdobył pierwsze miejsce w konkursie na dofinansowanie szkół wyższych, w ramach ogólnopolskiego projektu „Zintegrowane Programy Uczelni” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

- Zadania, jakie zaplanowano do realizacji w projekcie „SezAM” doprowadzą do wzmocnienia pozycji uczelni, w tym między innymi w zakresie poszerzenia oferty kształcenia, działąnia projektowe pozwolą też lepiej konkurować naszym absolwentom na rynku pracy – mówi prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prorektor ds. Nauki Akademii Morskiej. - Zadania projektu będą także wsparciem dla pracowników akademii, aby mogli poszerzyć swoje kwalifikacje, kompetencje dydaktyczne oraz zarządcze, wpływające na jakość realizacji zadań statutowych. Projekt „SezAM" to też otwarcie nowego kierunku prac związanego z poszerzeniem informatyzacji – dodaje.

W ramach projektu uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów inżynierskich — Informatyka. Powstanie nowa specjaloność na Wydziale Nawigacyjnym oraz modyfikacji ulegnie program kształcenia na kierunku Innowacyjna Gospodarka. Ponadto uczelnia zaoferuje studentom pakiet szkoleń poszerzających ich kompetencje miękkie i zawodowe, a także rozszerzy zakres doradztwa zawodowego Biura Karier AMG. Pracownikom uczelni program ma także zapewnić poszerzenie kompetencji miękkich i zawodowych, w tym kursy językowe i szkolenia specjalistyczne, realizowane również w ośrodkach zagranicznych. Dodatkowo planowane jest uruchomienie nowych usług elektronicznych.

- Należy dodać, że część zadań projektowych realizowana będzie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. W szczególności dotyczy to zadań związanych z uruchomieniem i realizacją nowego kierunku studiów oraz nowych specjalności — mówi prof. Czarnowski.

W konkursie brały udział publiczne i niepubliczne szkoły wyższe z całego kraju. Wnioski były oceniane według 6 kryteriów: w tym programy kształcenia i stażowe, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji pracowników szkoły czy wsparcie oferowane studentom w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Ocenie podlegał także system zarządzania uczelnią. Każdy ze zgłoszonych projektów musiał obejmować zakresem merytorycznym co najmniej połowę z powyższych modułów.

Wartość projektu „SezaAM” to 6 123 068,32 zł. Wkład własny akademii wynosi 3% tej sumy.
„Zintegrowane Programy Uczelni” działa w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój" , finansowanego z Funduszy Europejskich.

Źródło:
gdynia.pl
SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 44192,00 $ tona 2,71% 20 sty
 Cynk 3673,00 $ tona 2,00% 20 sty
 Aluminium 3109,00 $ tona 2,44% 20 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.