• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

95 lat polskiego szkolnictwa morskiego. Akademia Morska w Gdyni gospodarzem konferencji rektorów polskich uczelni technicznych

04.12.2015 11:07 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska 95 lat polskiego szkolnictwa morskiego. Akademia Morska w Gdyni gospodarzem konferencji rektorów polskich uczelni technicznych

Partnerzy portalu

95 lat polskiego szkolnictwa morskiego. Akademia Morska w Gdyni gospodarzem konferencji rektorów polskich uczelni technicznych - GospodarkaMorska.pl

W dniach 7 – 8 grudnia 2015 w Akademii Morskiej w Gdyni  odbędą się obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
Podczas spotkania rektorów uczelni technicznych z całej Polski dyskutowany będzie m.in.  Pakt dla Nauk Technicznych  - dokument,  który miałby prezentować diagnozę oraz nakreślić kierunki i formy rozwoju oraz wsparcia dla polskich nauk technicznych.  Uczestnikiem dyskusji będzie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Podczas obrad Konferencji dyskutowanych też będzie szereg  tematów szczegółowych, związanych z funkcjonowaniem  środowiska akademickiego, także w otoczeniu międzynarodowym (program Konferencji w załączeniu). Uczestnicy Konferencji wezmą także udział w obchodach „Święta Szkoły” 8 grudnia b.r.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne. W skład KRPUT wchodzi 21 uczelni członkowskich oraz 5 stowarzyszonych. KRPUT działa od 1989 roku - jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Funkcję przewodniczącego KRPUT w kadencji 2012-2016 pełni prof. Tadeusz Więckowski – rektor Politechniki Wrocławskiej.

Wybór Akademii Morskiej w Gdyni na miejsce obrad Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych nie jest przypadkowe.  Z końcem bieżącego roku, dokładnie 8 grudnia, gdyńska Akademia świętuje 95 rocznicę powstania polskiego szkolnictwa morskiego.

8 grudnia 1920 roku, szef Departamentu dla Spraw Morskich, wiceadmirał Kazimierz Porębski , dokonał uroczystego otwarcia Szkoły Morskiej w Tczewie. Nietypowa data inauguracji nauki w pierwszej polskiej szkole morskiej wynikała  z  historycznych okoliczności tamtego czasu. Przyjęci na pierwszy rok nauki, prosto po egzaminach wstępnych, zostali zmobilizowani do wojska w związku z sowiecką ofensywą. Dopiero zwycięstwo nad bolszewikami pozwoliło na dokonanie formalnego rozpoczęcia nauki w Szkole Morskiej w Tczewie. Od tamtego czasu 8 grudnia jest dniem tradycyjnego „Święta Szkoły” – spotkaniem historii i współczesności środowiska ludzi polskiego morza.

Przeniesienie Szkoły do Gdyni nastąpiło 10 lat później -  8 grudnia 1930 roku  odbyło się uroczyste poświęcenie nowego kompleksu gmachów wybudowanych przy ul. Morskiej, gdzie do dzisiaj mieści się główna siedziba Akademii Morskiej.  

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.