• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Dlaczego warto podjąć studia na kierunku „Transport i logistyka”?

ew

03.02.2021 18:45 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Dlaczego warto podjąć studia na kierunku „Transport i logistyka”?
Dlaczego warto podjąć studia na kierunku „Transport i logistyka”?  - GospodarkaMorska.pl

W ostatnich dekadach coraz więcej towarów znajduje swój rynek zbytu daleko od miejsc ich produkcji. Jednocześnie coraz większą część handlu detalicznego stanowi handel elektroniczny. Obydwa te procesy determinują dynamiczny rozwój transportu. W ramach Trójmiasta przekłada się to na największe lokalne inwestycje: budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni (blisko 4 mld. PLN) oraz planowaną budowę Portu Centralnego w Gdańsku (szacowaną na około 12 mld. PLN). Skutkiem tego jest rosnące zapotrzebowanie na młodych pracowników, którzy wypełnią lukę na rynku pracy i w przyszłości stanowić będą kadrę kierowniczą niższego i średniego szczebla. Studia na kierunku „Transport i logistyka” bezpośrednio odpowiadają na to zapotrzebowanie.

Studia trwają 3 semestry i dzielą się na dwie specjalności: Inteligentne systemy transportowe i Transport Multimodalny i Śródlądowy. Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z dwu specjalności, przy czym dokonany wybór ten nie zamyka im dostępu do przedmiotów typowych dla drugiej specjalności. Proponowany kierunek odchodzi od ogólnego i teoretycznego charakteru studiów magisterskich. Zamiast tego duży nacisk kładziony jest na przedmioty praktyczne, kluczowe dla przyszłej pracy zawodowej absolwentów.  W programie jest więc blok prawno-menedżerski, informatyczny (w tym: informatyczne zarządzanie projektem transportowym, systemy GIS czy prowadzony po angielsku Computer Aided Engineering) i typowo techniczny (np. automatyzacja technologii przeładunkowych i sterowanie środkami transportu). Zajęcia mają za zadanie maksymalnie zaangażować studentów, czego przykładem jest projekt zespołowy „Projektowanie i eksploatacja nowoczesnych terminali logistycznych”. Nawet nauka języka angielskiego  ukierunkowana jest na karierę zawodową – prowadzone przedmioty to: „Angielski dla inżynierów” i „Professional Communication in English”.

W rezultacie absolwent proponowanego kierunku studiów będzie przygotowany do pracy zawodowej w:

    • przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych, firmach przewozowych oraz podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze,
    • zakładach przemysłowych, biurach projektowych oraz instytutach naukowo-badawczych, prowadzących działalność związaną z transportem,
    • przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych i naukowo-badawczych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską,
    • firmach tworzących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne dla potrzeb transportu,
    • dowolnej firmie, której funkcjonowanie obejmuje procesy transportowe.

Gospodarka Morska

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.