• <
mewo_2022

Droga do dekarbonizacji jest na dnie Morza Półocnego

20.08.2021 14:30 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Droga do dekarbonizacji jest na dnie Morza Półocnego

Partnerzy portalu

Droga do dekarbonizacji jest na dnie Morza Półocnego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Ineos

Członkowie konsorcjum Greensand zgadzają się wesprzeć pilotażowy projekt składowania dwutlenku węgla, w celu wsparcia ambitnych duńskich celów redukcji emisji CO2 o 70 proc. do 2030 roku.

Konsorcjum Greensand, które składa się z INEOS Energy, Wintershall Dea oraz 29 członków z sektora prywatnego i publicznego, w tym instytutów badawczych i uniwersytetów, zgłosiło chęć udziału w drugim etapie pierwszego w Europie projektu pilotażowego w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Projekt ma na celu zademonstrowanie bezpiecznego i trwałego składowania CO2.

Obecnie trwają prace nad planowaniem koncepcji, które potencjalnie mogą rozpocząć się w czwartym kwartale 2021 roku, pod warunkiem realizacji uzgodnień zawartych w duńskim porozumieniu w sprawie Morza Północnego z grudnia 2020 roku. Konsorcjum złoży teraz wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju i Demonstracji Technologii Energetycznych w Danii. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, planowane rozpoczęcie prac jest na koniec 2021 roku, a pilotażowe wtłaczanie dwutlenku węgla do morza odbędzie się pod koniec 2022 roku.

– Greensand zgromadziło konsorcjum 29 firm, z silnymi kompetencjami kluczowych graczy z Danii i całego świata. Działamy krok po kroku. Mamy już konsorcjum, a jeśli uda nam się uzyskać stałe wsparcie od rządu duńskiego i rady doradczej, Greensand będzie mógł zrobić kolejny ważny krok naprzód we wspieraniu duńskiej strategii klimatycznej – komentuje Mads Weng Gade, dyrektor handlowy INEOS Energy.

Większość duńskiego parlamentu zdecydowała w grudniu 2020 roku o wydzieleniu specjalnej puli środków na wsparcie duńskiego projektu pilotażowego składowania CO2, mającego na celu zbadanie interakcji zbiornik-CO2 w duńskiej części Morza Północnego.  Ten projekt pilotażowy, jeśli zostanie prawidłowo zaprojektowany i wdrożony w fazie testowej, może stanowić podstawę do podjęcia decyzji o umożliwieniu składowania CO2 do 2025 roku.

Greensand należy do czołowych projektów dotyczących składowania CO2 w Europie. Ma potencjał, aby wnieść znaczący wkład w zrozumienie i rozwój technologii składowania dwutlenku węgla, jednocześnie wspierając szersze cele Danii w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 roku.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.