• <
KONGSBERG_2023

BIMCO opracowuje wzorzec gwarancji refundacji

ew

16.11.2020 09:48 Źródło: własne

Partnerzy portalu

BIMCO opracowuje wzorzec gwarancji refundacji  - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Według podanych informacji, BIMCO pracuje nad wzorcem gwarancji refundacji kontraktów na budowę statków. Podjęte działania zostały spowodowane tym, że angielskie prawo i orzecznictwo dotyczące gwarancji są ze sobą sprzeczne, a ich treść jest złożona i bardzo często sprawia trudność w bezpośrednim rozumieniu. W związku z powyższym, niewielkie zmiany dokonane w trakcie negocjowania kontraktów mogą powodować daleko idące konsekwencje handlowe oraz prawne.

Gwarancje refundacji odgrywają istotną rolę w projektach stoczniowych, ponieważ stanowią zabezpieczenie dużych zaliczek wpłacanych przez kupującego podczas budowy statku. Głównym założeniem wzorca gwarancji refundacji opracowywanym przez BIMCO jest zapewnienie rozwiązania, które usuwa wątpliwości co do tego, co jest gwarantowane i kiedy można skorzystać z gwarancji.

Gwarancja refundacji BIMCO ma zostać podstawowym narzędziem zabezpieczającym strony kontraktów na budowę statku. Za pomocą odpowiednich postanowień dotyczących rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu, bank będzie zobowiązany do zapłaty na żądanie kupującego, bez konieczności wdawania się w spór sądowy. Takie rozwiązanie ma zapewnić przemysłowi stoczniowemu wyważony instrument mający na celu ochronę interesów wszystkich stron zaangażowanych w konkretny projekt.

Podstawowym założeniem wzorca BIMCO jest to, że wzorzec gwarancji refundacji zostanie zaakceptowany przez banki je wystawiające, konstruktorów i kupujących, a tym samym będzie stosowany jako standard w branży. W związku z powyższym, w proces tworzenia tego wzorca zaangażowani są przedstawiciele każdej z wymienionych wyżej grup zawodowych.

W praktyce, gwarancje refundacji często są negocjowane przez podmioty, które nie są świadome wielu pułapek prawnych takich transakcji. Nawet niewielkie zmiany w brzmieniu gwarancji refundacji uzgodnione podczas negocjacji handlowych mogą mieć istotne konsekwencje prawne i zmienić zobowiązania banku. Dla ułatwienia i pewności stron, wzorzec zostanie opublikowany wraz z objaśnieniami. Wskazuje się, że wzorzec w ostatecznej formie zostanie opublikowany w 2021 roku.

Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.