• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

APRS S.A. podsumowuje projekt w zakresie ochrony wód

10.05.2024 14:19 Źródło: APRS S.A.
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu APRS S.A. podsumowuje projekt w zakresie ochrony wód

Partnerzy portalu

Fot. APRS S.A.

APRS SA. oferująca rozwiązania dotyczące ochrony wód powierzchniowych z powodzeniem zakończyła jeden z kluczowych projektów rozwojowych. Był on realizowany w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wartość projektu wyniosła prawie 8,5 mln zł.

Wspólnie z dwiema jednostkami badawczymi spółka podsumowała badania dotyczące usuwania fosforu z wód powierzchniowych za pomocą bezszwowych kapsuł w postaci hydrożelowego biokompozytu żelazlo/alginian. Dzięki realizacji projektu spółka zwiększyła też swój potencjał produkcyjny poprzez zakup linii do produkcji biokompozytu na skalę przemysłową.

Ponad półtoraroczne prace nad projektem, w które oprócz spółki APRS zaangażowane były Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Norwegian Institute for Water Research, potwierdziły skuteczność rozwiązania. Bezszwowe mikrokapsuły w postaci hydrożelowego biokompozytu w czasie prowadzonych badań trwale związały fosfor występujący w zbiornikach wodnych. Usunięty poza ekosystem wodny biokompozyt można z powodzeniem powtórnie użyć m.in. do nawożenia trawy, co potwierdziły badania prowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z prof. Hanną Siwek.

– Biokompozyt może być bezpośrednio stosowany do gleby, jako preparat nawozowy zawierający fosfor. Ze względu na dużą zawartość alginianu może zwiększyć fizyczną aktywność roślin i znacznie polepszyć właściwości fizyczne gleby, a zwłaszcza jej nawożenie i zmniejszyć jej erozję. Ze względu na dużą ilość żelaza biokompozyt jest rekomendowany jako nawóz do trawników – podsumowała prof. Hanna Siwek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

– Rozwiązania ochrony wód powinny bazować przede wszystkim na technologiach naturalnych i do tego dążyliśmy w naszych badaniach. Dzięki temu projektowi mamy możliwość przemysłowej produkcji biokompozytu, który ogranicza zanieczyszczenie wód fosforem. Mogliśmy podjąć rozmowy z portami w Szczecinie i Gdyni, które borykają się z problemem przeładunku nawozów, które następnie trafiają do Bałtyku powodując zakwit. Nasza technologia rozwiązuje problem zanieczyszczenia fosforem nie tylko w stawach, ale również w przypadku większych akwenów wodnych. W tym momencie jesteśmy gotowi na komercjalizację rozwiązania  wspólnie z pierwszymi zaineresowanymi podmiotami – podkreślił Grzegorz Brenk, prezes zarządu APRS S.A.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych fosforem jest jednym z głównych problemów środowiskowych, szczególnie w kontekście ekosystemów słodkowodnych takich jak rzeki, jeziora i stawy. Fosfor jest niezbędny do wzrostu roślin, jednak jego nadmiar w wodzie może prowadzić do poważnych konsekwencji m.in. eutrofzacji. Rozwiązanie wypracowane w ramach projektu ma przełomowe znaczenie dla rekultywacji wód w Polsce i na świecie.  Dodatkowo ma w pełni wpisywać się w strategię Unii Europejskiej dotyczącą zarządzania fosforem w rolnictwie. Jest to produkt który ma umożliwiać recykling fosforu, który jest zakwalifikowany przez komisje UE jako surowiec krytyczny.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.