• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Szczecinie pochwaliła się wynikami ewaluacji

gm

29.07.2022 20:35 Źródło: AM Szczecin
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Akademia Morska w Szczecinie pochwaliła się wynikami ewaluacji

Partnerzy portalu

Akademia Morska w Szczecinie pochwaliła się wynikami ewaluacji - GospodarkaMorska.pl
Fot. promocyjne uczelni

Wysokie noty: A i B+ dla 3 dyscyplin naukowych w Akademii Morskiej w Szczecinie – to wynik ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nauki o zarządzaniu i jakości jako dyscyplina wiodąca Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu uzyskała kategorię A, pozostałe dyscypliny: inżynieria lądowa i transport z Wydziału Nawigacyjnego oraz inżynieria mechaniczna na Wydziale Mechanicznym – kategorię B+.

Nobilitacja dla uczelni

Ewaluacja, czyli ocena jakości działalności naukowej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest jednym z najważniejszych sprawdzianów, któremu poddawane są uczelnie w Polsce. Do niedawna dotyczyła pojedynczych wydziałów, aktualnie ewaluacja odbywa się na poziomie całej uczelni w określonych dyscyplinach.

– To potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych badań naukowych w AMS i ogromu włożonego trudu, zaangażowania, profesjonalizmu naszych pracowników naukowych i administracyjnych – za co serdecznie im dziękuję – mówi JM Rektor AMS Wojciech Ślączka.

Wynik ewaluacji niesie za sobą określone skutki dla jednostek naukowych. Wysoka kategoria (A+, A i B+) – otwiera nowe możliwości, niska (B lub C) – może być przyczynkiem do odebrania ściśle określonych uprawnień lub braku dofinansowania działalności badawczej. Dla Akademii Morskiej w Szczecinie wysokie oceny oznaczają nowe szanse.

– Dla uczelni to historyczny moment, nigdy dotąd nie mieliśmy tak szerokich uprawnień do nadawania stopni naukowych. Uzyskane wysokie kategorie dają nam pełne prawa akademickie. We wszystkich ewaluowanych dyscyplinach utrzymaliśmy dotychczasowe oraz uzyskaliśmy nowe uprawnienia nadawania stopni naukowych oraz przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że obraliśmy właściwą ścieżkę rozwoju i przygotowaliśmy mocny grunt naukowy pod przekształcenie uczelni w Politechnikę Morską – tłumaczy dr inż. Grzegorz Stępień, prorektor ds. kształcenia AMS.

Wyższa kategoria naukowa dyscyplin ma również wpływ na poziom finansowania badań oraz na miejsce uczelni w rankingach.

Wysoka ocena - nowe szanse

To także wielka szansa dla niespełna 20-letniego Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu oraz ogromna nobilitacja.

- Muszę przyznać z wielką satysfakcją, że zostaliśmy ocenieni niezwykle wysoko, bo otrzymaliśmy prawie najwyższą notę, mianowicie ocenę A. Jest to wielka szansa wydziału gdyż otrzymujemy zgodnie z Ustawą 2.0. uprawnienia nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego - mówi dr hab. Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AMS.

Otrzymana kategoria A w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości daje możliwość uruchomienia w prowadzonej przez AMS Szkole Doktorskiej nowej dyscypliny. Ewaluacja jakości działalności naukowej realizowana jest w oparciu o osiągnięcia naukowe pracowników badawczo-dydaktycznych, czyli o artykuły w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, prace badawczo-rozwojowe, realizację projektów badawczych oraz w zakresie współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.