• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Wilk Morski – wyróżnienia przyznane

09.10.2020 10:46 Źródło: Akademia Morska w Szczecinie
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Wilk Morski – wyróżnienia przyznane

Partnerzy portalu

Wilk Morski – wyróżnienia przyznane - GospodarkaMorska.pl
fot. AMS

Nagroda wręczana corocznie podczas Święta Szkoły, w tym roku została wręczona wyjątkowo przy okazji uroczystości inauguracyjnych 3 października.

Za swoją wieloletnią działalność na rzecz gospodarki morskiej nagrodą Wilka Morskiego Kapituła Konkursu wyróżniła dr inż. kpt. ż.w. Jerzego Hajduka.
Kapitan Jerzy Hajduk – jest absolwentem pierwszego rocznika Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Studiował na Wydziale Nawigacyjnym, który ukończył z wyróżnieniem w roku 1971.

W kolejnych latach uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Jego działalność naukowa związana jest z inżynierią ruchu morskiego oraz bezpieczeństwem żeglugi i bezpieczeństwem statku (stan prawny IMO, konwencje międzynarodowe). Był kierownikiem lub współautorem wielu prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, aktów prawnych dotyczących administracji morskiej oraz strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej wykonywanych na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury. Był współwykonawcą grantów badawczych, projektów zamawianych i rozwojowych. Jego dorobek na rzecz gospodarki morskiej szacuje się na ponad 200 opracowań.

Równie bogaty jest dorobek naukowo-dydaktyczny, który został zawarty w licznych materiałach konferencyjnych (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych).

Pełnił wiele funkcji organizacyjnych związanych z procesem dydaktycznym. Był zastępcą, a następnie dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Morską oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Morskich, przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nawigacyjnego. Jest członkiem Sekcji Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu PAN, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności. Od 1998 roku był wielokrotnym członkiem delegacji polskiej na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu IMO.

W trakcie pracy w Uczelni podnosił również swoje kwalifikacje morskie. Pracował w charakterze oficera wachtowego i starszego oficera na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej i armatorów zagranicznych. W roku 1993 uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej.

Tegoroczne wyróżnienie trafiło także tradycyjnie w ręce Aktywnego studenta Akademii Morskiej w Szczecinie. Ten tytuł przypadł Dawidowi Stankowi.

Dawid Stanek ukończył z wyróżnieniem Technikum Morskie w Szczecinie, jest studentem III roku Mechaniki i Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym, członkiem Kompanii Honorowej oraz otrzymuje Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen.

7 stycznia 2019 roku wspólnie z kolegami z roku utworzył Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, którego Przewodniczącym został z dniem powołania przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

Obecnie koło, któremu Dawid przewodniczy liczy sobie stu sześćdziesięciu członków stanowiąc tym  samym największą organizację studencką tego typu w województwie Zachodniopomorskim.

Z ramienia koła Dawidowi udało się zrealizować wiele akcji społecznych, których był inicjatorem.

Dawid jest osobą szczególnie wyróżniającą się spośród studentów Akademii, pełen inicjatyw i zapału, wyjątkowo zaangażowany w życie uczelni, jest także bardzo dobrze zorganizowany, pracowity, odpowiedzialną i niezwykle koleżeński Często podkreśla jak ważne są dla niego wartości płynące z kultury marynistycznej.


Gospodarka Morska
fot. AMS

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.