• <

Stormwater Poland 2020. Miejska spółka Gdańskie Wody szkoliła samorządowców z północnej Polski

ew

06.03.2020 11:20 Źródło: gdansk.pl
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Stormwater Poland 2020. Miejska spółka Gdańskie Wody szkoliła samorządowców z północnej Polski

Partnerzy portalu

Stormwater Poland 2020. Miejska spółka Gdańskie Wody szkoliła samorządowców z północnej Polski - GospodarkaMorska.pl

W Gdańsku, w dniach 3-5 marca, odbywała się konferencja Stormwater Poland pod hasłem: "Deszcz inspiracji". W jej trakcie dyskutowano o wyzwaniach klimatycznych, o tym jak zarządzać ryzykiem i minimalizować skutki, a także wymieniano się doświadczeniami i analizowano rozwiązania związane z gospodarowaniem wód opadowych. Gdańskie Wody przeprowadziły w tym czasie zajęcia warsztatowe.

Przedstawiciele Gdańskich Wód przeprowadzili warsztaty z zarządzania kryzysowego, w miejscu nieprzypadkowym, bo w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym przy ul. Kaczeńce.

Wzięły w nich udział osoby odpowiadające głównie za działania przeciwpowodziowe, zarządzanie kryzysowe oraz inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych w samorządach, ponieważ, jak tłumaczą przedstawiciele Gdańskich Wód, intensyfikacja gwałtownych i ekstremalnych zjawisk pogodowych to nie tylko wyzwanie inwestycyjne, ale także konieczność wprowadzenia zmian w kryzysowym zarządzaniu miastem.

W trakcie warsztatów opowiadano o kompleksowym podejściu do zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku oraz o korzyściach wynikających z planowania działań w trakcie powodzi.

- Dzieliliśmy się też naszymi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego i scenariusza ćwiczeń przeciwpowodziowych - informuje Agnieszka Kowalkiewicz, rzeczniczka Gdańskich Wód.

W zajęciach warsztatowych wzięli udział samorządowcy i pracownicy urzędów gmin głównie północnej Polski.

Pracowników Gdańskich Wód dopytywano m.in. o parametry techniczne sprzętu, który zgromadzono w Magazynie Przeciwpowodziowym, a także o to, w jaki sposób sfinansowano jego zasób (czy były to środki unijne, rządowe czy własne).

Działalnością i prewencją przeciwpowodziową Gdańskich Wód zainteresowanych jest wiele polskich gmin. W większości z nich nie funkcjonuje bowiem wyspecjalizowana osobna jednostka miejska, za to często jest to jeden z wydziałów Zarządu Dróg i Zieleni bądź innych jednostek. Gdańską spółkę samorządowcy odwiedzają też kilkukrotnie w ciągu roku, sprawdzając i dopytując o różne rozwiązania przeciwpowodziowe stosowane w naszym mieście.

Gdańskie Wody chętnie podpatrują z kolei rozwiązania i pomysły naszych skandynawskich sąsiadów.

- Zależy nam, by były one ekologiczne i "zielone", a na takie rozwiązania stawiają głównie miasta w Skandynawii - tłumaczy Agnieszka Kowalkiewicz.

Źródło:
gdansk.pl

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.