• <

Polsko-Ukraińska Komisja ds. Wód Granicznych podsumowała roczną współpracę

pc/MGMiŻŚ

02.09.2019 03:44 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Polsko-Ukraińska Komisja ds. Wód Granicznych podsumowała roczną współpracę
Polsko-Ukraińska Komisja ds. Wód Granicznych podsumowała roczną współpracę - GospodarkaMorska.pl

Po dwudniowych obradach, 30 sierpnia został podpisany protokół z 18. posiedzenia Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Ze strony polskiej protokół podpisała Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ze strony ukraińskiej Iryna Ovcharenko, przewodnicząca Państwowej Agencji ds. Zasobów Wodnych Ukrainy.

Podczas 18. posiedzenia Komisji strony podsumowały roczną współpracę w gospodarce wodnej w zlewni Bugu i Sanu, w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Zakres współpracy obejmuje m.in. badania i wymianę danych hydrometeorologicznych i hydrogeologicznych, ochronę wód granicznych przed zanieczyszczeniem, ochronę przeciwpowodziową i przeciwdziałanie skutkom suszy, planowanie w gospodarce wodnej. Prace są  prowadzone w ramach czterech grup roboczych.

Ponadto strony zadeklarowały podjęcie współpracy przy przygotowaniach planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.