• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Wersja 2.0 Standardów Certyfikacji Rybołówstwa MSC odzwierciedleniem najbardziej aktualnego rozumienia zarządzania i praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa

01.04.2015 13:11 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Wersja 2.0 Standardów Certyfikacji Rybołówstwa MSC odzwierciedleniem najbardziej aktualnego rozumienia zarządzania i praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa

Partnerzy portalu

Wersja 2.0 Standardów Certyfikacji Rybołówstwa MSC odzwierciedleniem najbardziej aktualnego rozumienia zarządzania i praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa - GospodarkaMorska.pl

Zaktualizowane standardy w zakresie zrównoważonego rybołówstwa obowiązują od 1 kwietnia 2015 r. Cykl pracy nad aktualizacją standardów zajął dwa lata. Ponad rok poświęcono procesowi otwartych konsultacji z udziałem ekspertów przemysłu rybnego, naukowców, organizacji pozarządowych oraz szerokiego grona partnerów MSC. Najnowsze standardy opierają się na fachowej wiedzy ponad siedemdziesięciu interesariuszy z całego świata.

Zaktualizowane standardy regulują zagadnienia takie tak ograniczanie przyłowu, wrażliwe ekosystemy morskie czy praca przymusowa. Dzięki dostosowywaniu standardów do najnowszych praktyk w zakresie certyfikacji jest pewność, że rybołówstwo certyfikowane zgodnie ze standardem MSC korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa zasobów ryb i źródeł utrzymania dla przyszłych pokoleń.

Wdrażanie nowych standardów

Od 1 kwietnia 2015 roku każda organizacja rybacka przystępująca do oceny według Standardów MSC podlegać będzie weryfikacji pod kątem znowelizowanych standardów. W ciągu pół roku jednostki certyfikujące zapoznają się i wdrożą uaktualnione standardy. Organizacje posiadające już certyfikat MSC będą zobowiązane wdrożyć nowe standardy przy pierwszej ponownej ocenie po 1 października 2017 r.

10 głównych aktualizacji w wersji 2.0 Wymogów Certyfikacji Rybołówstwa MSC:

1. Szczególna troska poświęcona ochronie wrażliwych ekosystemów morskich (Vulnerable Marine Ecosystems; VME).
2. Rybołówstwo z certyfikatem MSC nie będzie już narażone na ryzyko generowania skumulowanego negatywnego wpływu wobec gatunków zagrożonych przyłowem.
3. Organizacje rybackie z certyfikatem MSC będą zobowiązane regularnie dokonywać przeglądu alternatywnych rozwiązań zmierzających do obniżenia śmiertelności w połowach gatunków niebędących ich celem.
4. Zaostrzone standardy zapewniać będą, iż w ramach rybołówstwa certyfikowanego MSC nie będzie przypadków odcinania płetw rekinom.
5. Po sześciu latach uzgodnień z interesariuszami wprowadzony zostaje całkowicie nowy standard dotyczący oceny połowów łososia.
6. Dostępna jest nowa metoda oceny siedlisk, oparta na analizie ryzyka i możliwa do zastosowania w sytuacjach ograniczonej dostępności danych.
7. Opracowano zaktualizowane wymogi dotyczące audytu nadzoru i ponownej oceny, których celem jest minimalizacja kosztów oceny dla klientów z sektora rybackiego.
8. Powołano niezależne Kolegium Recenzji Naukowej, którego zadaniem jest zapewnienie bardziej wystandaryzowanego oraz efektywnego procesu recenzji fachowej.
9. Dodatkowe wymagania gwarantujące wyższą efektywność w zakresie identyfikowalności produktów rybnych i owoców morza w łańcuchu dostaw.
10. Firmy pociągnięte do odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych w zakresie pracy przymusowej nie będą uprawnione do certyfikacji MSC.

Jak podsumowuje dr Agnew, Dyrektor ds. Standardów MSC: - Standardy MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa powstały, aby zapewnić długoterminową trwałość zasobów ryb i środowiska morskiego, które podlegają wpływowi rybołówstwa. Standardy te, zapewniają również długofalowe korzyści dla rybaków oraz naszych mórz i oceanów. Nowe badania przyczyniają się do udoskonalenia naszego rozumienia życia w morzu i nauki o rybołówstwie. Z tego względu kluczowe jest, by nasze standardy były efektywne, adekwatne i solidnie ugruntowane naukowo. W rewizję standardów zaangażowało się szerokie i różnorodne grono zainteresowanych stron: zarządzających rybołówstwem, biologów morskich, organizacji pozarządowych oraz ekologów. Było to duże wyzwanie, ale wniosło wiele do naszego rozumienia funkcjonowania ekosystemów morskich i pomogło wypracować standardy, z których wszyscy interesariusze mogą i powinni być dumni.

Zmiany wynikające z Aktualizacji Standardów Rybołówstwa (Fisheries Standard Review; FSR) oraz Rewizji Tempa i Kosztów (Speed and Cost Review; SCR) zostały włączone do Standardów Certyfikacji MSC, Wersja 2.0, które będą wykorzystywane przez niezależne jednostki certyfikujące w procesie weryfikacji zrównoważonego rybołówstwa w programie certyfikacji MSC.

Marine Stewardship Council (MSC)

MSC powstało w 1997 roku z inicjatywy WWF i firmy Unilever, jest pozarządową organizacją o charakterze non-profit. To światowy lider programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie.

Przedstawicielstwo MSC w Polsce działa na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa w regionie, w celu zapewnienia konsumentom większego dostępu do produktów rybnych posiadających niebieski certyfikat MSC. Organizacja współpracuje z instytucjami naukowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, aby zagwarantować wsparcie dla producentów, przetwórców i sprzedawców z branży rybnej, którzy zdecydują się na przystąpienie do programu certyfikacji MSC.

Więcej informacji na temat standardów będzie można uzyskać na międzynarodowym seminarium, które odbędzie się 28 maja 2015 roku w Gdańsku, podczas 13. Międzynarodowych Targów Przetwórstwa i Produktów Rybnych Polfish. Na seminarium zaprasza MSC Polska, udział jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja. Więcej informacji na stronie www.msc.org/pl

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.