• <

Naukowcy o monitoringu dla skutecznej ochrony środowiska Morza Bałtyckiego

15.10.2015 08:11 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Naukowcy o monitoringu dla skutecznej ochrony środowiska Morza Bałtyckiego
Naukowcy o monitoringu dla skutecznej ochrony środowiska Morza Bałtyckiego - GospodarkaMorska.pl

Dyskusja o stanie i zagrożeniach środowiska Morza Bałtyckiego oraz prezentacja nowoczesnych technik jego monitorowania, to główny cel Krajowej Konferencji Naukowej „BAŁTYK 2015”, w otwarciu której 14 października 2015 r. uczestniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

Wiceminister podsumowała prowadzoną przez resort działalność legislacyjną na rzecz środowiska Bałtyku. Mówiła o znaczeniu nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”.

Zmiany w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej wprowadzają przepisy niezbędne do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Regulują także przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich.

Celem nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” jest sprawniejsze wykonywanie przez urzędy morskie obowiązków dotyczących budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, a także wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym wybrzeża. Przyjęte rozwiązania zapewnią też skuteczne reagowanie na zagrożenia wynikające z erozji brzegu morskiego oraz monitoring całego brzegu morskiego RP.

- Zmiany te pozwolą na lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu ochrony brzegów morskich - powiedziała wiceminister D. Pyć.

Konferencja zorganizowana z inicjatywy Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk adresowana jest szczególnie do przedstawicieli administracji publicznej, zarządzających różnymi formami wykorzystania i ochrony Bałtyku. Celem wydarzenia jest rozszerzenie współpracy pomiędzy podmiotami korzystającymi z zasobów morskich, odpowiedzialnymi za ochronę środowiska morskiego oraz podejmującymi decyzje w zakresie właściwego gospodarowania przestrzenią i zasobami morskimi. W programie, oprócz wykładów specjalistów z dziedziny nauki o morzu, przewidziane jest także uroczyste uruchomienie Systemu SatBałtyk (Systemu Satelitarnego Monitorowania Środowiska Morza Bałtyckiego). Krajowa Konferencja Naukowa „Bałtyk 2015” odbywa się w dniach 14-16 października 2015 r. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 0,13% 21 paź
 Cynk 3584,00 $ tona 0,03% 21 paź
 Aluminium 3013,00 $ tona -1,66% 21 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.