• <
escort_980x120_gif_2020

Enea buduje próg na Wiśle. Ekolodzy: to bezmyślne działanie

25.11.2015 09:17 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Enea buduje próg na Wiśle. Ekolodzy: to bezmyślne działanie

Partnerzy portalu

Enea buduje próg na Wiśle. Ekolodzy: to bezmyślne działanie - GospodarkaMorska.pl

Enea Wytwarzanie rozpoczęła prace nad budową tymczasowego progu podpiętrzającego na Wiśle. To efekt suszy oraz niskiego stanu wody w rzece. Ekolodzy są przeciwni powstaniu tej inwestycji.

Woda jest niezbędna do prowadzenia głównych procesów technologicznych w Elektrowni Kozienice. Jak przekonują przedstawiciele elektorwni, próg podpiętrzający pozwoli na utrzymanie minimalnego bezpiecznego poziomu wody, przy którym będzie możliwa praca elektrowni bez konieczności wyłączania bloków energetycznych i co za tym idzie ograniczania produkcji.

- Próg jest potrzebny dla poprawy bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na podstawie oficjalnego wystąpienia PSE do Enei Wytwarzanie, uzyskaliśmy w szczególnym trybie zgodę Wojewody Mazowieckiego – podkreśla prezes Enei Wytwarzanie Krzysztof Sadowski. - Zgodnie z nią „spiętrzenie wód będzie wykonane do czasu ustabilizowania się sytuacji hydrologicznej na Wiśle”. Tak więc gdy poziom w rzece w sposób naturalny ustabilizuje się na wyższym poziomie, próg zostanie zdemontowany.

 - Budowa progu tymczasowego to nasze działanie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza – mówi wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. technicznych Piotr Andrusiewicz. – Jako firma ponosimy dodatkowe koszty, ale jest to sytuacja szczególna. Elektrownia Kozienice jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i w sytuacji kiedy z powodu niskiego stanu wody w Wiśle może dojść do ograniczeń w produkcji energii elektrycznej, musimy działać z wyprzedzeniem – dodaje Andrusiewicz.

Przegroda ma charakter tymczasowy i nie ingeruje w sezonowe cykle poziomów wód Wisły. Wszystkie prace są realizowane pod nadzorem przyrodniczym ekologów z Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego i współpracujących z nimi ichtiologów. Pomimo tymczasowości progu, dla ryb będzie wykonana tzw. przepławka kaskadowa. To specjalny fragment przegrody, w którym są zainstalowane komory, dzięki którym ryby mogą przepływać zarówno w górę jak i w dół rzeki.

Innego zdania Innego zdania jest m.in. Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017. Według Roberta Jankowskiego z tego komitetu jest to "bezmyślna budowla", która destabilizuje na stałe sytuację hydrologiczną w całym regionie.

Według niego w poprzek całego koryta rzeki powstanie "palisada nie do przebycia", zbudowana z blisko 90 stalowych pali o 15-metrowej długości, wbitych co 120 cm. - Przegrodzi ona rzekę na wysokości kanału zrzutowego elektrowni. Profile będą wbite w dno rzeki na głębokość 12,5 m wystając ponad obecny poziom wody na wysokość około metra. To do nich zamontują grodzice. Utworzą ścianę, która całkowicie powstrzyma przepływ wody, powodując jej piętrzenie. Po obu stronach, wzdłuż tej ściany, na całej szerokości rzeki ułożą rękawy z włókniny, wypełnione piachem. Rozlecą się one po pierwszych mocnych lodach lub większej wodzie – wyjaśnił na łamach PAP.  
 
Jak twierdzi Jankowski z budowanej przepławki skorzysta niewiele ryb. - Będzie to w sumie sześć komór, kwadratów o boku trzy metry ułożonych \'na zakładkę\', dające rybom mniej więcej półtorametrowej szerokości korytarz ratunkowy, o napełnieniu około jednego metra. Korzystać z niego będzie może 10 proc., a może 15 proc. ryb, reszta - bez szans! - dodał.

Dodajmy, że żegluga na Wiśle zostanie wstrzymana na czas budowy progu. Budowany próg będzie przeszkodą jedynie przy bardzo niskich stanach wody, przy których szlak żeglowny jest praktycznie zamknięty. Przy stanach wody średnich i wyższych żegluga może się odbywać bez przeszkód. W szczególnych przypadkach, będzie możliwość otwarcia specjalnego odcinka tzw. „kanału obiegowego” o szerokości 24,5 m i przepuszczenia statków żeglugi śródlądowej. Istnieje także możliwość przewiezienia łodzi lądem.

Budowa stałego progu na Wiśle to odrębny projekt, który znajduje się dopiero w fazie przygotowania do realizacji. Trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej, prowadzona jest aktualizacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. Progi stałe i tymczasowe są budowane w różnych technologiach, nie ma więc możliwości by próg tymczasowy został przekształcony w stały.
 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.