• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Ruszył nabór do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

ew

08.09.2020 10:04 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Ruszył nabór do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Partnerzy portalu

Ruszył nabór do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

Włączenie elementów edukacji morskiej do programów nauczania, upowszechnianie działań morsko-żeglarskich, promowanie lokalnych inicjatyw. To tylko niektóre z korzyści, jakie niesie za sobą przystąpienie do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (PPEM). Program jest adresowany do wszystkich szkół i placówek oświatowych z województwa pomorskiego.

Rozpoczął się nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2020/2021. Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez placówki oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską, w oparciu o własne środki finansowe i posiadane zasoby. Program skierowany jest zarówno do dzieci z  przedszkola, jaki i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2020 r.

Warunkiem udziału placówki w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej jest wysłanie (do 31.10.2020 r.) elektronicznego zgłoszenia przez stronę internetową. Następnie skan formularza z podpisem dyrektora trzeba wysłać na adres mailowy edukacjamorska@odn.slupsk.pl. Przystąpienie do programu obliguje szkołę do powołania szkolnego animatora edukacji morskiej i utworzenia w placówce Koła Edukacji Morskiej. Ponadto, szkoła musi przygotować program edukacji morskiej na dany rok szkolny, który będzie dopasowany do możliwości i specyfikacji pracy placówki.

Szkoła realizując PPEM włącza elementy edukacji morskiej do programu nauczania poszczególnych przedmiotów (np. do historii, biologii czy języka polskiego) korzystając z sieci współpracy i samokształcenia powstałej w ramach programu. W ramach PPEM mogą się też odbywać specjalne szkolenia dla rad pedagogicznych na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów. Oprócz tego, szkoły, które przystąpią do programu mogą skorzystać z innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli związanych z edukacja morską oraz z dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i szczegółowe informacje są dostępne na stronach edukacjamorska.pomorskie.eu i edukacjamorska.odn.slupsk.pl.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.