• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Przewóz materiałów niebezpiecznych w terminalu kontenerowym

ew

23.11.2020 13:36 Źródło: AMW
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Przewóz materiałów niebezpiecznych w terminalu kontenerowym
Przewóz materiałów niebezpiecznych w terminalu kontenerowym - GospodarkaMorska.pl

Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wydało najnowszą monografię autorstwa kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego pt. Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym.

Autor jest absolwentem WAT w Warszawie, a od 25-lat jest nauczycielem akademickim na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Wyniki badań naukowych, które zawiera monografia, stanowią efekt kilkuletnich prac badawczych przez co monografia wzbogaca teorię z zakresu bezpieczeństwa w portowym terminalu kontenerowym podczas przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałem wybuchowym, a jednocześnie charakteryzuje czynniki wpływające na podejmowane działania.

Zawiera ona wieloaspektowe podejście autora do zagadnień bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym omówieniem transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym. Wieloaspektowość monografii obejmuje również: analizę międzynarodowych i krajowych aktów prawnych, analizę zagrożeń, do których może dojść w trakcie operacji przemieszczania materiałów niebezpiecznych, charakterystykę zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ich transportu oraz dobrych praktyk, które mogą podnieść poziom bezpieczeństwa operacji związanych z wyładunkiem, przeładunkiem i załadunkiem materiałów wybuchowych.

Umiejscowienie przedstawionych dobrych praktyk w perspektywie osiągnięć krajowych jest działaniem zamierzonym, bowiem mogą one wskazać kierunek ich rozwoju i uwydatnić ich znaczenie jako czynnika wzmacniającego bezpieczeństwo. Monografia zawiera oryginalny, cenny materiał do studiowania dla pracowników naukowych i studentów kierunków studiów związanych z naukami o bezpieczeństwie, w tym z bezpieczeństwem procesów logistycznych ponieważ transport towarów niebezpiecznych podlega szczególnym rygorom, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.