• <

IMO opracowuje poprawki do konwencji MARPOL w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez statki

ew

23.11.2020 13:41 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska IMO opracowuje poprawki do konwencji MARPOL w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez statki

Partnerzy portalu

IMO opracowuje poprawki do konwencji MARPOL w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez statki - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Według podanych informacji, IMO rozpoczęło pracę nad wprowadzeniem kolejnych środków ograniczenia emisji dwutlenku węgla produkowanego przez statki. Proponowane poprawki do konwencji MARPOL będą wymagały od statków wspólnych działań technicznych i operacyjnych, w celu zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla  Głównym celem jest to, by w przeciągu stu lat problem emisji gazów cieplarnianych został całkowicie rozwiązany.

IMO ma na celu zredukować emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 roku, w porównaniu do 2008 roku. Ich strategia zakłada poprawę efektywności energetycznej oraz stopniowe zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla nowych statków. Do osiągnięcia danego celu potrzeba konieczne jest wdrożenie nowych zasad przewodnich i listy dalszych działań.

IMO przeprowadziło szereg badań w państwach członkowskich w celu znalezienia luk emisyjnych. Kraje europejskie, które są zaangażowane w prowadzeniu strategii redukcji gazów cieplarnianych przygotowują prognozy ilości dwutlenku węgla, emitowanego w sektorze żeglugi międzynarodowej. Badają czy cele redukcji gazów cieplarnianych zaproponowane przez IMO są możliwe do osiągnięcia przy istniejącej już technologii oraz odpowiednich środkach zaradczych.

Następnym zamierzonym krokiem IMO było przedłożenie poprawek do konwencji MARPOL, które będą wymagać od statków wspólnego podejścia technicznego i operatywnego do redukcji wytwarzanego dwutlenku węgla. Projekt poprawek został przekazany do Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC75), którego posiedzenie odbywało się w dniach 16-20 listopada 2020r. Jeśli zmiany zostaną zatwierdzone, projekt zostanie przedstawiony do przyjęcia w 2021r. na kolejnej sesji MEPC 76.

Proponowane zmiany do Konwencji MARPOL skupiają się na załączniku VI rozdziału 4 o aktualnych wymogach wskaźnika efektywności energetycznej dla nowo wybudowanych statków. Projekt zmian opiera się na środkach, które wprowadzają wymagania dotyczące pomiaru efektywności energetycznej wszystkich statków oraz ustalenia osiągniętych wartości.

IMO wskazuje dwa środki:

Pierwszym z nich jest wymóg techniczny polegającym na zmniejszaniu intensywności emisji dwutlenku węgla w oparciu o wskaźnik efektywności energetycznej (EEXI ang. Energy Efficiency Existing Ship Index). Do tego potrzebna jest modernizacja oraz wprowadzenie nowego wyposażenia dla statku.

Drugim środkiem  są wymogi operacyjne, czyli sam sposób działania statku w zakresie redukcji intensywności dwutlenku węgla, w oparciu o nowy wskaźnik intensywności emisji (CII ang. carbon intensity indicator).

Proponowane środki miałyby mieć zastosowanie do statków o tonażu 5000 brutto i większym, które podlegają systemowi gromadzącemu informację o zużyciu paliwa przez dany statek. Statki te musiałby określić wymagany roczny wskaźnik intensywności emisji dwutlenku węgla (CII). Współczynnik CII określałby roczny wymóg redukcji CO2 do zapewnienia poprawy eksploatacyjnej emisji CO2, w ramach określonego poziomu. Idąc dalej, roczna operacyjna CII musiałby zostać udokumentowana i zweryfikowana w stosunku do wymaganej rocznej operacyjnej CII.

Środki zaproponowane przez IMO mogą zostać sfinalizowane i uzgodnione przez Komitet do 2023 r.


Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.