• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

„Projekt EMC-LabNet” nabiera rozmachu

Strona główna Edukacja, praca „Projekt EMC-LabNet” nabiera rozmachu
„Projekt EMC-LabNet” nabiera rozmachu - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

ew

26.08.2020 Źródło: mat. prasowe

Stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej: na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających, z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości – to najnowsze urządzenia, które trafiły do rozbudowywanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.), laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Mimo, że budowa laboratorium jeszcze się nie rozpoczęła, to nowe stanowiska badawcze już teraz zostały uruchomione.

Dostawa sprzętu, zrealizowana przez firmę „EMC-FORTO s.c.”, jest kolejnym milowym krokiem w procesie budowy i wyposażania kompleksowego zaplecza badawczego laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC.  Projekt budowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Ma on na celu rozbudowę i uzupełnienie bazy techniczne i laboratoryjnej członków Konsorcjum „EMC-LabNet” oraz utworzenie strategicznej sieci laboratoriów, stanowiących zaplecze dla badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Na pierwszym etapie, dostawa sprzętu do gdyńskiego Ośrodka, obejmowała stanowiska tworzące system generowania i mierzenia anomalii w różnych systemach zasilania. Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na badania techniczne i aktualizację wymagań coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Stanowiska są wykorzystywane do świadczenia usług komercyjnych praktycznie od chwili ich dostawy do laboratorium. Sukcesywnie, jeszcze w trakcie budowy obiektu nowego laboratorium, realizowane będą dostawy sprzętu dla kolejnych obszarów objętym projektem.

- „Laboratorium ukierunkowane w dużej mierze na zagadnienia techniki morskiej, mające możliwość wykonania dokładnych badań oraz pełnej kompleksowej usługi – od weryfikacji dokumentacji technicznej po uzyskanie certyfikatów, będzie jedyną tego typu jednostką w Polsce i jedną z nielicznych tego typu placówek w Europie” – stwierdził Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.

- „Dzięki nowym stanowiskom, jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania, w zakresie  zaburzeń przewodzenia niskich częstotliwości, stawiane zarówno przez przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, jak i morskie towarzystwa klasyfikacyjne t.j. Polski Rejestr Statków, Germanische Lloyd (GL), DET NORSKE VERITAS (DNS) itd.”– dodał kierownik projektu EMC LabNet Piotr Nisgorski.
W ramach podpisanej umowy, firma  „EMC-FORTO s.c.” przeszkoliła również pracowników w obszarze obsługi, diagnostyki i eksploatacji stanowisk.

-  „Nawiązana przez nasze firmy współpraca zaowocowała pozyskaniem przez OBR CTM S.A. kompleksowego systemu przeznaczonego do prowadzenia badań odporności urządzeń elektronicznych na zaburzenia, w zakresie niskich częstotliwości oraz na anomalie zasilania. Dodatkowo przeprowadzone szkolenia  pozwoliły pracownikom OBR CTM S.A. rozszerzyć wiedzę w obszarze nowych możliwości laboratorium EMC, ale też na podwyższenie jakości świadczonych usług dzięki nowym kompetencjom.” – podsumował współwłaściciel firmy „EMC-FORTO s.c.” Grzegorz Modrykamień.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

 Ropa brent 41,39 $ baryłka  -3,50% 22:55
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2325,60 $ uncja  2,09% 22:49
 Platyna 893,00 $ uncja  0,42% 22:55
 Srebro 24,35 $ uncja  2,23% 22:55
 Złoto 1902,45 $ uncja  0,87% 22:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.