• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

17.07.2020 11:56 Źródło: ISB News
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

Partnerzy portalu

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r. - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Stopa bezrobocia wyniesie 5% na koniec tego roku, ale następnie wzrośnie do 5,6% na koniec 2021 r., po czym spadnie do 5,2% na koniec 2022 r. (wobec 3,3% na koniec 2019 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"W II kw. 2020 r., wraz z silnym obniżeniem aktywności gospodarczej na skutek wybuchu pandemii, nastąpił spadek liczby pracujących przy relatywnie mniejszym obniżeniu aktywności zawodowej (por. rozdz. 2.4 Rynek pracy, Wykres 4.19). Skalę wzrostu stopy bezrobocia łagodziły działania antykryzysowe rządu obejmujące dotacje dla przedsiębiorstw, w tym dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie obniżonego wymiaru czasu pracy oraz przestoju ekonomicznego" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2020-2022 odpowiednio: 4,7%, 5,1% i 5,2% (wobec 3,6% w 2019 r.).

Liczba pracujących - według centralnej ścieżki projekcji -spadnie o 2,5% w 2020 r. o 1,1% w 2021 r., po czym wzrośnie o 0,6% w 2022 r.

W dalszym horyzoncie projekcji, wraz ze stopniową odbudową aktywności gospodarczej, stopa bezrobocia ponownie się obniży, ale pozostanie na podwyższonym poziomie w stosunku do okresu sprzed wybuchu epidemii, podkreślił bank centralny.

W projekcji założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2,6% w 2020 r., o 5% w 2021 r. i o 5,7% w 2022 r. (po wzroście o 7,2% w 2019 r.). Towarzyszyć temu będzie spadek wydajności pracy w 2020 roku o 2,9% i wzrost odpowiednio o: 6,1%, 3,1% w 2021 i 2022 r. (wobec 4,3% wzrostu w 2019 r.).

"Uchylanie kolejnych restrykcji, stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej oraz wzrost produktywności pracy spowodują, że od II poł. br. płace ponownie zaczną rosnąć, choć ich dynamika w ujęciu r/r pozostanie zbliżona do zera aż do początku 2021 r. (Wykres 4.20). W kolejnych latach tendencja ta będzie kontynuowana, ale średnie tempo wzrostu wynagrodzeń nie osiągnie poziomu z lat 2018-2019 z powodu podwyższonego poziomu stopy bezrobocia" - napisano także w materiale.

Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 5,7% w 2020 r., spadną o 1,3% w 2021 r. oraz wzrosną o 2,4% w 2022 r. (po wzroście o 2,8% w ub.r.).

Dla danych o liczbie pracujących, aktywności zawodowej i stopie bezrobocia źródłem są dane BAEL, podkreślił bank centralny.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.