• <
urząd_morski_gdynia_2021

Podsumowanie seminarium Kodeks Uznanych Organizacji IMO, Kodeks implementacji instrumentów IMO, Standardy bezpieczeństwa oparte na założonym celu (GBS)

23.04.2015 09:29 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Podsumowanie seminarium Kodeks Uznanych Organizacji IMO, Kodeks implementacji instrumentów IMO, Standardy bezpieczeństwa oparte na założonym celu (GBS)

W dniu 08 kwietnia 2015 r. w siedzibie centrali Polskiego Rejestru Statków S.A. odbyło się seminarium, którego tematami przewodnimi były: Standardy bezpieczeństwa oparte na założonym celu (GBS), Kodeks Uznanych Organizacji (RO) oraz Kodeks Implementacji Instrumentów IMO (III). W seminarium wzięło udział około 20 osób, w tym przedstawiciele urzędów morskich, uczelni wyższych, a także firm związanych z gospodarką morską.

Seminarium było pierwszym z cyklicznie zaplanowanych spotkań organizowanych przez Ośrodek ds. Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Tematyka kolejnych spotkań będzie szeroko związana z zagadnieniami omawianymi na sesjach Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Pierwsza część seminarium poświęcona była opartym na celu standardom konstrukcji (Goal Based Standards - GBS) w odniesieniu do nowobudowanych masowców i zbiornikowców olejowych o długości150 mi większej. Prezes Polskiego Rejestru Statków S.A.- Dariusz Rudziński przedstawił genezę powstawania GBS, zakres ich zastosowania oraz przybliżył  w jaki sposób IMO wprowadziło nowe standardy do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, SOLAS 1974. W swoim wystąpieniu poinformował również o działaniach jakie podjął PRS w celu weryfikacji zgodności swoich Przepisów klasyfikacyjnych  z przyjętymi standardami. Ponieważ jednak główna część Przepisów PRS, podobnie jak i innych towarzystw klasyfikacyjnych należących do IACS jest identyczna, dalsza część prezentacji przedstawiła Wspólne przepisy IACS dotyczące konstrukcji masowców i zbiornikowców olejowych (tzw. Common Structural Rules - CSR).

W sprawie CSR zabrał głos Główny Inspektor PRS dr Jan Jankowski, który z ramienia IACS pełni funkcję koordynatora weryfikacji CSR przez audytorów IMO. W swoim wystąpieniu dr Jankowski opowiedział również pokrótce o planach IMO dotyczących zastosowania GBS do pozostałych typów statków i innych niż konstrukcja kadłuba obszarów wpływających na bezpieczeństwo statku, takich jak urządzenia maszynowe, wyposażenie pokładowe, ochrona ppoż., a także ochrona statku i ochrona środowiska morskiego.

Podczas drugiej części seminarium Główny Inspektor PRS Jacek Poturalski przybliżył uczestnikom przepisy Kodeksu Implementacji Instrumentów IMO (Kodeks III), a Kierownik Biura Współpracy Zewnętrznej PRS-Adam Dunikowskiprzepisy Kodeksu Uznanych Organizacji IMO (Kodeks RO). Po przedstawieniu krótkiej genezy Kodeksów i omówieniu ich najważniejszych postanowień, oboje skupili się na zmianach w odpowiednich konwencjach międzynarodowych jak i powstałych obowiązkach oraz odpowiedzialności państw wynikających z przyjęcia omawianych Kodeksów.

W ostatniej prezentacji Kierownik Ośrodka ds. IMO- Aleksandra Lubowska omówiła dwa akty prawne – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1355/2014 oraz Dyrektywę Wykonawczą Komisji 2014/111/UE z dnia 17 grudnia 2014r. zobowiązujące państwa członkowskie do wyłączenia ze stosowania konkretnych przepisów Kodeksu RO oraz III.

Skupiła się ona również na ewentualnej kolizji przyjętych aktów prawnych z prawem międzynarodowym, potencjalnych zagrożeniach dla państw niebędących członkami Unii Europejskiej i towarzystw klasyfikacyjnych powstałych w wyniku przyjęcia przedstawionych aktów prawnych oraz przyszłych działaniach jakie mogą podjąć zainteresowane podmioty w celu wyjaśnienia powstałych rozbieżności.

Po każdym wystąpieniu uczestnicy mieli możliwość zadać pytania poszczególnym prelegentom. Kilkukrotnie na seminarium wywiązała się ciekawa dyskusja podczas, której uczestnicy podzielili się swoim doświadczeniem i przedstawili swoją opinię na temat poruszanych zagadnień. Padło wiele cennych uwag i wniosków, które zostaną wykorzystane w dalszej pracy Polskiego Rejestru Statków S.A.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.