• <
siemens_gamesa_2022

Marani. Pierwsze polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego - mikrosiłownia ORC o mocy do 10 kWe [WIDEO]

15.12.2021 00:48 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Marani. Pierwsze polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego - mikrosiłownia ORC o mocy do 10 kWe [WIDEO]

Partnerzy portalu

Marani. Pierwsze polskie rozwiązanie wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego - mikrosiłownia ORC o mocy do 10 kWe [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Firma Marani testuje pierwszą małą elektrownię na terenie stoczni Crist w Gdyni. To unikatowy projekt na skalę europejską ze względu na pozyskanie ekologicznej energii.

Pomysłodawcą rozwiązania jest firma Marani z Zabrza, która swój oddział ma również w Trójmieście.

– To innowacja na skalę europejską, którą realizujemy wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych w Gdańsku. Prototypowa mikro siłownia ORC o mocy do 10 kWe jest rozwiązaniem bez emisyjnym, tzn. wytwarza energię elektryczną bez emisji CO2, jest technologią gospodarki obiegu zamkniętego (recykling energetyczny) i mieści się na liście priorytetowych sektorów gospodarki nowoczesnych technologii energetycznych, według listy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W rozwiązaniu tym tkwi duży potencjał – zaznacza Marek Madej, prezes zarządu Marani.

– Nasze rozwiązanie dedykujemy dla ciepłowni czy geotermii, dlatego, że wytwarza energię elektryczną z ciepła odpadowego w postaci właśnie gorącej wody, niskotemperaturowej pary, a także ciepła wychodzącego z ziemi.

– Mówimy tutaj o rodzaju zminiaturyzowanej elektrociepłowni, w której mamy tzw. Organiczny Obieg Rankinea - w skrócie układ ORC. To w nim generujemy parę, która dalej kierowana jest na turbinę napędzającą generator. Dzięki pomysłowi Marani wytwarzamy energię elektryczną, która jest znacznie szlachetniejszą formą energii niż ta energia cieplna – wyjaśnia dr inż. Piotr Klonowicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

Zdaniem naukowca podobne układy powinny być produkowane w Polsce na bazie polskiej myśli technicznej. – Na świecie jest parę firm, które coś podobnego robią. Dołączenie do tak ekskluzywnego grona przyniosłoby wiele korzyści – wyraża nadzieję dr Klonowicz.

Projekt Marani jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych.

Firma na rynku sprężonego powietrza działa od ponad 20 lat będąc producentem sprężarek.

Produkcja ciepła, które powstaje przy pracy sprężarek jest ciepłem odpadowym, a my postanowiliśmy je wykorzystać – stwierdza Robert Roszkowski, dyrektor oddziału Marani w Gdańsku.

Współpraca ze stocznią Crist

Stocznia Crist jest przykładem wykorzystania tej nowoczesnej technologii. 

– Na hali znajduje się nasza sprężarka i dwa urządzenia, które dwukierunkowo odzyskują ciepło ze sprężarki, a nośnikiem ciepła jest  olej – wyjaśnia dyrektor Roszkowski.

Co szczególnie zasługuje na uwagę w pomyśle Marani, pozyskana energia jest czysta i ekologiczna. Powstaje bowiem bez emisji CO2.

– Na świecie wiele się mówi o zielonej energii. My już nie tylko mówimy, ale realizujemy konkretne rozwiązania – podkreśla.

Dodajmy, że odzysk ciepła wykorzystywany jest z korzyścią dla stoczni – do ogrzewania wody użytkowej stoczni Crist, oraz do naszego urządzenia wytwarzania energii ORC.

– Powstały dualizm, czyli układ ORC oraz odzysk ciepła do ogrzewania wody użytkowej, to chyba pierwsze takie zastosowanie od Odry na wschód. Cieszymy się, że to właśnie nasi inżynierowie opracowali takie rozwiązania – kończy Robert Roszkowski. 

Na spotkaniu w stoczni Crist obecni byli przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2016 – „Szybka ścieżka” MŚP.

Więcej wypowiedzi ekspertów na temat działania innowacyjnego pomysłu Marani, słuchaj w materiale wideo.


   


Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.