• <

Miasto przypomina, że "śmieci nad Wartą to wspólny problem" i apeluje o segregację odpadów

rk

06.05.2023 17:51 Źródło: poznan.pl
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Miasto przypomina, że "śmieci nad Wartą to wspólny problem" i apeluje o segregację odpadów

Partnerzy portalu

poznan.pl

Co roku nad największą poznańską rzeką wypoczywają tysiące osób. Niestety nie wszyscy pamiętają o posprzątaniu po sobie i segregacji śmieci przed ich wyrzuceniem. Źle posegregowane odpady mogą zwiększać koszty utrzymania porządku nad Wartą, a także utrudniają ich recykling.

Odpady należy segregować nie tylko we własnym domu. Władze miasta przypominają, że o tym trzeba myśleć także w miejscach publicznych, gdzie są wystawione pojemniki na dany rodzaj śmieci. Chodzi m.in. o tereny nad Wartą. W tym sezonie nad brzegami rzeki ustawiono 135 pojemników na różne rodzaje odpadów, jak szkło, produkty zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady, a także 16 betonowych koszy na popiół i żar z grilla. 

Wszystkie pojemniki do segregacji są oznaczone odpowiednim kolorem. Widnieje na nich także informacja, jaki rodzaj odpadów można w nich umieszczać. Mimo to zdarzają się przypadki, że np. szkło lub plastik trafiają do kosza na papier. Taka sytuacja niesie za sobą ryzyko dodatkowych opłat dla miasta przy już i tak dużych kosztach utrzymania porządku nad Wartą. Niemniej pojemniki ze źle posegregowaną zawartością i tak trafiają do sortowni, gdzie śmieci muszą być dodatkowo selekcjonowane, co generuje koszty. Niestety nawet w takim przypadku nie wszystkie odpady da się posegregować. Np. papieru zalanego tłuszczem nie da się ponownie przetworzyć. Podobnie jest z innymi rodzajami śmieci, które posortowane mogłyby być poddane recyklingowi. Jeśli jednak trafią do czarnego pojemnika na zmieszane odpady, po prostu zostaną spalone.

W tym roku na kompleksowe utrzymanie czystości od mostu Lecha do mostu Przemysła I władze miasta zamierzają wydać blisko 3 mln zł. Zakres umowy z wykonawcą prac porządkowych obejmuje m.in. zbieranie i wywóz odpadów komunalnych, konserwację pojemników, koszenie traw i chwastów, utrzymanie zieleni na schodach i pochylni przy parku Stare Koryto Warty, sprzątanie Wartostrady, w okresie jesienno-zimowym jej odśnieżanie, a także mycie, usuwanie napisów, graffiti i naklejek ze znaków czy tablic. 

Pojemniki do segregacji śmieci łatwo rozpoznać, są oznaczone kolorami. Niebieski na papier, zielony na szkło, żółty na plastik. Do zielonych wrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki czy szklane opakowania po kosmetykach. Przed umieszczeniem ich w koszu nie trzeba ich myć, wystarczy opróżnić. Zabronione jest za to wrzucenie m.in. kawałków luster, szkieł do okularów, szyb czy żarówek. Do pojemników niebieskich przeznaczonych na papier biurowy i pakowy trafiać powinny wyłącznie gazety, ulotki, książki, zeszyty, opakowania tekturowe czy kartony. Przed wyrzuceniem należy je zgnieść. Nie można za to wrzucać do nich m.in. zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, zatłuszczonego papieru np. po maśle, kartonów po mleku czy napojach, zatłuszczonych opakowań i talerzy jednorazowych.  Do żółtych pojemników na metale i tworzywa sztuczne można wyrzucić np. opakowania po produktach spożywczych, kartony po mleku i napojach, aluminiową folię i puszki po napojach czy worki i reklamówki. Rzeczy te należy najpierw opróżnić, odkręcić i zgnieść przed wyrzuceniem. Nie wolno wrzucać m.in. butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach, farbach, lakierach, jednorazowych naczyń czy baterii.  Do pojemników brązowych wrzucamy bioodpady, czyli np. resztki żywności, obierki owoców i warzyw, pieczywo, pozostałości roślinne, przeterminowane owoce i warzywa. Odpady należy umieścić w koszu luzem - bez opakowań. Pozostaje zabronione wrzucanie m.in. popiołu, bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych, mięsa, kości, ości i odchodów zwierząt. Czarne pojemniki są przeznaczone na odpady zmieszane. Można w nich umieszczać pozostałe odpady resztkowe. Wyrzucać nie można: odpadów niebezpiecznych i podlegających zbiórce selektywnej.

Więcej o systemie gospodarki odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie www.poznan.pl/odpady

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.