• <
mewo_2022

Innowacyjne partnerstwo wobec palących wyzwań w branży morskiej energetyki wiatrowej. Ørsted i Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczynają współpracę

kw

25.05.2023 13:13
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Innowacyjne partnerstwo wobec palących wyzwań w branży morskiej energetyki wiatrowej. Ørsted i Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczynają współpracę

Partnerzy portalu

Fot. Ørsted

Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej oraz działający od 1946 roku Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz podpisały umowę o współpracy. Głównym celem partnerstwa jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu łopat turbin morskich elektrowni wiatrowych.

Nawiązując współpracę z Łukasiewiczem, jedną z największych sieci badawczych w Europie, duński koncern stara się znaleźć odpowiedzi na najbardziej palące problemy w branży. Jednym z takich zagadnień, a zarazem ważnym elementem realizacji strategii gospodarki cyrkularnej, jest zmniejszenie zużycia zasobów pierwotnych do produkcji łopat turbin morskich elektrowni wiatrowych, a także opracowanie technologii ich recyklingu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz, która realizuje różnorodne projekty badawcze, prowadzi m.in. prace na rzecz biogospodarki i odzysku materiałowego. W ramach kierunku badawczego „Zielona, Niskoemisyjna Gospodarka” i programu „Morska Energetyka Wiatrowa” Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki pracuje nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych. Projekt jest realizacją idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej w obszarze energetyki wiatrowej.

W 2022 roku rozpoczęliśmy projekt badawczy, którego celem jest opracowanie metody cyrkularnego zagospodarowania odpadu powstającego z poeksploatacyjnych łopat turbin wiatrowych. Obecnie łopaty są utylizowane przez spalanie z emisją toksyn lub przez składowanie w glebie. Oba sposoby mają szkodliwy wpływ na środowisko i pod żadnym względem nie należą do rentownych działań. Projekt realizowany w Łukasiewicz – IEL koncentruje się na metodzie bezodpadowego recyclingu łopat i zagospodarowaniu surowca wtórnego do wyrobu produktów serwisowych i wyposażenia nowobudowanych jednostek, bądź jednostek wciąż będących w eksploatacji – wyjaśnia Sebastian Wydra, General Manager, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Działalność naukowa polskiego środowiska badawczego zainteresowała Ørsted, dla którego jednym ze strategicznych celów jest neutralność klimatyczna w ramach całego łańcucha wartości a także ochrona różnorodności biologicznej. Z tego powodu między innymi w 2021 r. organizacja ogłosiła, że żadne wyeksploatowane łopaty turbin wiatrowych nie będą składowane na wysypiskach śmieci, lecz zostaną ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Obecnie firma odzyskuje już 95% materiałów z wycofanych z eksploatacji turbin.

Wyzwania środowiskowe jednoznacznie pokazują, że stoimy przed ogromną potrzebą stworzenia nowej gospodarki, która wymaga nowych, przyjaznych środowisku technologii oraz sposobów funkcjonowania i modeli biznesowych, skutecznie ograniczających nasz ślad środowiskowy. Dlatego zobowiązaliśmy się do eliminacji odpadów oraz ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów i surowców – podkreśla Joanna Wis-Bielewicz, dyrektorka ds. rozwoju rynku w Offshore Ørsted Polska. Współpraca z Łukasiewiczem to wyraz realizacji zobowiązań wynikających z podpisanego we wrześniu 2021 r. Polskiego Porozumienia Sektorowego, którego jednym z założeń jest tworzenie partnerstw na rzecz innowacji i rozwoju nowych technologii oraz wspieranie innowacyjności i rozwoju gospodarczego kraju – dodaje Joanna Wis-Bielewicz.

Polska jest jednym ze strategicznych rynków dla Ørsted. W warszawskim biurze firma zatrudnia obecnie ponad 650 osób. Wśród nich są specjaliści IT, którzy pracują nad bezpieczeństwem i innowacyjnymi rozwiązaniami dla morskich farm wiatrowych, a także inżynierowie rozwijający projekty Ørsted na całym świecie. 

Wspólny projekt, tam gdzie wspólny cel


Na bazie zawartego porozumienia Ørsted przekaże partnerowi materiał badawczy, czyli próbki zużytych łopat morskich turbin wiatrowych. Instytut wykorzysta je, by prowadzić – rozpoczęte w 2022 roku – badania nad gospodarką cyrkularną morskich turbin wiatrowych. 

Warto podkreślić w tym miejscu, że Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki i Ørsted łączy podobna optyka na gospodarkę w modelu cyrkularnym, który dąży do zmniejszenia zużycia surowców przez minimalizację odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie. Obie organizacje kierują się również strategią zrównoważonego rozwoju. 

Ørsted, w ramach tej strategii, zwiększa swój pozytywny wkład w społeczeństwo przez współpracę międzysektorową i dekarbonizację systemów energetycznych. Co istotne, nie poprzestaje tylko na tym. Firma chce być katalizatorem bardziej ekologicznego świata, liderem w dostarczaniu w pełni zdekarbonizowanych rozwiązań odnawialnych, aby umożliwiać przejście do – tak pilnie potrzebnej – gospodarki zerowej netto. Rozpoczynająca się właśnie współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz to kolejny przykład realizacji strategii poprzez praktyczne i innowacyjne działania.  

Sieć Badawcza Łukasiewicz


To sieć 22 instytutów badawczych zlokalizowanych w 12 miastach Polski i zarazem jedna z największych sieci badawczych w Europie. Organizacja działa w formule Science is Business. Jej pracownicy spotykają się z przedsiębiorcami i oferują rozwiązania, które pomagają usprawniać działanie ich firm oraz tworzą technologie zmieniające rzeczywistość. Więcej informacji o naukowcach oraz projektach realizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz znajduje się na: lukasiewicz.gov.pl.

Ørsted


Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Firma rozwija, buduje i obsługuje morskie oraz lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i elektrociepłownie opalane biomasą, a także dostarcza klientom nowoczesne produkty energetyczne. Ørsted uznano – po raz czwarty z rzędu – za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie, w rankingu Corporate Knights 2021, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych globalnych korporacji. Firma znajduje się także na CDP Climate Change A List potwierdzając tym samym swój status światowego lidera w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 6472 osób. Akcje firmy notowane są na giełdzie Nasdaq Copenhagen. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR).

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.